Stanowisko: student

Pokój: 1.25

ORCID

Publons

Google Scholar

Research Gate

Zainteresowania badawcze

  • wpływ urbanizacji na ptaki
  • ekologia ptaków obszarów wiejskich
  • wybiórczość siedliskowa