Stanowisko: student

Pokój: 1.25

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Publons

Zainteresowania badawcze

  • wpływ urbanizacji na ptaki
  • ekologia ptaków obszarów wiejskich
  • wybiórczość siedliskowa