Stanowisko: studentka

Zainteresowania badawcze

  • interakcje w układzie wirus-wektor
  • diagnostyka chorób wirusowych roślin przy użyciu różnych technik diagnostycznych (testy serologiczne, techniki biologii molekularnej, testy biologiczne, techniki immunoelektronomikroskopowe)
  • wykorzystanie uczenia maszynowego w naukach biologicznych