Email: alicja.laska@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze

  • Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej u organizmów roślinożernych
  • Ewolucja cech fenotypowych związanych z dyspersją u roślinożernych roztoczy
  • Układy rozrodcze i spermatogeneza roztoczy