wiktoria

Stanowisko: współpracownik

Email:

wiktoria.szydlo@gmail.com

Zainteresowania badawcze

  • Zależności w układzie roślina – wirus – wektor
  • Specjacja kryptyczna
  • Kompleks gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Eriophyoidea; szpeciele)