Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych (01-W-EKOTROP)

Kierunek: Biologia, Nauczanie Przyrody, III rok, semestr zimowy, moduł do wyboru

Wykłady: 20h;   Seminaria: 15h

Koordynator: dr hab. prof. UAM Ziemowit Olszanowski

Konspekty z wykładów