Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych (01-N-PRACNAUK)

Kierunek: Biologia, IV rok, semestr zimowy

Konwersatoria: studia dzienne 15h

Prowadzący: dr hab., prof. UAM Anna Skoracka, dr hab., prof. UAM Iwona Melosik, dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna

Kierunek: Biologia, IV rok, semestr zimowy

Konwersatoria: studia zaoczne 10h

Prowadzący: dr hab., prof. UAM Anna Skoracka