Podstawy teoretyczne biologii (01-N-PTEORBIO)

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, dr hab., prof. UAM Anna Skoracka, dr hab., prof. UAM Marlena Lembicz

Studia dzienne

Kierunki: Biologia, Biologia Nauczanie Przyrody, Biotechnologia, Bioinformatyka, Ochrona Środowiska, Biologia i Zdrowie Człowieka
I rok, semestr zimowy

Wykłady: 30h

Studia zaoczne

Kierunki: Biologia, Ochrona Środowiska
I rok, semestr zimowy

Wykłady: 15h

Konspekty (studia dzienne)

Konspekty (studia zaoczne)