Dołącz do naszego zespołu!

Interesują Cię mechanizmy ekologiczne, ewolucyjne, behawioralne lub ochrona przyrody? Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Proponujemy wzięcie udziału w wykonywanych przez nas projektach badawczych. Jeśli masz własne pomysły na badania naukowe, pomożemy Ci je zrealizować.

Jesteśmy młodą i prężnie działającą grupą badawczą. Oferujemy przyjazne środowisko, w którym wspólnie szukamy rozwiązań i rozwijamy pasje naukowe. Z chęcią wesprzemy i doradzimy, jak skutecznie zdobywać środki na realizację Waszych własnych projektów.

Poszukujemy silnie zmotywowanych i kreatywnych młodych badaczy przyrody. Doświadczenie w analizie danych, pracy laboratoryjnej lub terenowej są mile widziane. Obietktami naszych badań są głównie ptaki i roztocze, ale jesteśmy otwarci na eksplorowanie nowych obszarów i systemów badawczych.

Zajęcia dydaktyczne

Informacje o zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Pracowni Ekologii Populacyjnej znajdują się w zakładkach po prawej stronie.

Prace licencjackie i magisterskie

Studentom zainteresowanym realizacją pracy licencjackiej lub magisterskiej w Pracowni Ekologii Populacyjnej proponujemy badania nad ciekawymi zagadnieniami z zakresu ekologii populacyjnej, behawioralnej, ewolucyjnej, przestrzennej oraz naukowych podstaw ochrony przyrody. Oferujemy zdobycie doświadczenia w zakresie planowania i realizacji badań naukowych, naukę metod statystycznej analizy danych, wsparcie na każdym etapie powstawania pracy lic/mgr oraz współpracę w dobrej, sprzyjającej rozwojowi naukowemu atmosferze. Niezależnie od realizowanego tematu badań wymagamy zaangażowania, rzetelności w zbieraniu i analizowaniu danych, znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej oraz terminowości.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy prac dyplomowych, które można realizować w Pracowni Ekologii Populacyjnej. Jesteśmy również otwarci na tematy proponowane przez studentów!

Opiekun: dr hab., prof. UAM Lechosław Kuczyński

 • Aktualne trendy i nowe technologie w monitoringu przyrody
 • Metody aktywnej ochrony ptaków
 • Teledetekcja w badaniach ekologicznych
 • Modelowanie wieloagentowe w ekologii
 • Modelowanie dynamiki populacji
 • Uczenie maszynowe w ekologii
 • Liczebność, rozmieszczenie i wybiórczość środowiskowa [dowolnego gatunku ptaka]
 • [dowolny gatunek ptaka] – stan populacji, trendy liczebności, zagrożenia i propozycje działań ochronnych
 • Rekonstrukcja trendów liczebności zagrożonych gatunków
 • Ptaki jako bioindykatory środowiska

Przykładowe tematy dotychczas realizowanych prac dyplomowych

Opiekun: dr hab., prof. UAM Anna Skoracka

Prace licencjackie

 • Dyspersja aktywna i bierna u organizmów roślinożernych
 • Zachowania roztoczy ulegających dyspersji z wiatrem
 • Zmienność genetyczna roślinożernych roztoczy
 • Ewolucja roślinożernych bezkręgowców
 • Mechanizmy kształtujące specyficzność żywicielską

Prace magisterskie

 • Czynniki wpływające na efektywność dyspersji u roślinożernych roztoczy
 • Preferencje pokarmowe u roślinożernych roztoczy
 • Wpływ żywiciela na morfologię roślinożernych roztoczy
 • Wpływ żywiciela na zachowanie roślinożernych roztoczy

Przykładowe tematy dotychczas realizowanych prac dyplomowych

Opiekun: dr Jakub Szymkowiak

 • Uczenie się i zdobywanie informacji o środowisku u ptaków
 • Rola uczenia się w rozpoznawaniu drapieżników u ptaków
 • Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptaków
 • Zdolności numeryczne ptaków
 • Sieci socjalne i osobowość zwierząt
 • Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewających
 • Czynniki środowiskowe wpływające na występowanie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w Wielkopolskim Parku Narodowym
 • Porównanie skuteczności metody transektowej, liczeń punktowych oraz metody kartograficznej w ocenie liczebności ptaków na przykładzie świstunki leśnej P. sibilatrix
 • Preferencje siedliskowe gąsiorka Lanius collurio* w krajobrazie rolniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego (*możliwość wyboru dowolnego gatunku ptaka)
 • Ptaki Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Tempo śpiewu samca jako sygnał jego jakości i zaangażowania w opiekę rodzicielską u świstunki leśnej P. sibilatrix

Dodatkowe informacje