Artykuł o sezonowych zmianach morfologii u roślinożernych roztoczy, którego autorami są Alicja Laska, Lechosław Kuczyński oraz Anna Skoracka z PEP oraz Brian G. Rector z GBRR, USDA-ARS, ukazał się w najnowszym numerze Experimental And Applied Acarology.

Artykuł dostępny jest online na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10493-017-0159-1

 

Nasz artykuł na temat wykorzystywania informacji socjalnej u świstunki leśnej znalazł się w specjalnym, wirtualnym numerze „Nordic Society EOU2017 Collection”, opublikowanym z okazji zbliżającej się konferencji Europejskiej Unii Ornitologicznej!

## LK

Artykuł opisujący mechanizmy powstawania lat nasiennych u dębów i buka jest już dostępny online! Praca ukazała się w czasopiśmie Ecology, a jej współautorem jest Jakub Szymkowiak z naszej Pracowni!

Zapraszamy do lektury! Praca jest dostępna tutaj oraz na ResearchGate. Więcej informacji na temat badań można również przeczytać na stronie Jakuba Szymkowiaka.

 

## JSz

Nasz najnowszy artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports ukazał się właśnie online!

Wykazaliśmy w nim, że głównym czynnikiem ekologicznym wpływającym na skłonność do dyspersji u dwóch gatunków szpecieli żyjących na zbożach (Aceria tosichella, wheat curl mite, WCM oraz Abacarus hystrix, cereal rust mite, CRM) jest wiatr. Wskazuje to na możliwość rozprzestrzeniania się tych roztoczy na duże odległości i kolonizowania nowych terenów w szybkim tempie. Niewielka proporcja osobników WCM przyjmujących pozycję dyspersyjną świadczy o tym, że w populacji tylko niektóre z nich są przystosowane do dyspersji, a większość to formy osiadłe.  WCM wykazywał dużo wyższą aktywność w porównaniu z CRM, co może być związane z jego olbrzymim potencjałem inwazyjnym.

Artykuł jest efektem naszej współpracy z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Albercie (Kanada) oraz Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie.

Pierwszym autorem publikacji jest Agnieszka Kiedrowicz, a praca wchodzi w skład jej pracy doktorskiej. Gratulujemy!

Artykuł można przeczytać tutaj:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-04372-7

Artykuł opisujący w jaki sposób świstunki leśne (Phylloscopus sibilatrix) wykorzystują międzygatunkową informację socjalną przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu jest już dostępny online! Praca ukazała się w czasopiśmie Behavioral Ecology, a jej autorami są Jakub Szymkowiak (PEP), Robert L. Thomson (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA & Department of Biology, University of Turku, Finlandia) oraz Lechosław Kuczyński (PEP).

W pracy wykazano, że korzystanie z międzygatunkowych wskazówek socjalnych w postaci tzw. strategii „międzygatunkowego przyciągania” (ang. heterospecific attraction) może obejmować interakcje nie tylko między gatunkami osiadłymi i migrującymi, ale również między migrantami różniącymi się fenologią przylotu na tereny lęgowe. Wynik ten sugeruje, że „międzygatunkowe przyciąganie” może zachodzić w dużo szerszym kontekście, niż dotychczas przypuszczano.

Ponadto, wykazaliśmy, że wykorzystywanie międzygatunkowej informacji socjalnej przy wyborze miejsc lęgowych może mieć charakter zarówno interakcji pozytywnej („międzygatunkowe przyciąganie), jak i negatywnej („międzygatunkowe unikanie”, ang. heterospecific avoidance), w zależności od gatunku będącego wskazówką socjalną.

Zapraszamy do lektury! Praca jest dostępna pod adresem: https://doi.org/10.1093/beheco/arx029

 

Świstunka leśna. Autor: Steve Garvie (CC BY-SA 2.0)

##JSz

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa Jakuba Szymkowiaka, Lechosława Kuczyńskiego (Pracownia Ekologii Populacyjnej) oraz Roberta L. Thomsona (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA & Department of Biology, University of Turku, Finlandia) zostanie opublikowany w listopadowym numerze czasopisma Oikos jako „Editor’s Choice”!

W pracy wykazano, że przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu, świstunki leśne (Phylloscopus sibilatrix) selektywnie wykorzystują wewnątrzgatunkową informację socjalną, biorąc pod uwagę jakość obserwowanych osobników. Świstunki jako źródło informacji preferowały osobniki słabej jakości oraz unikały osiedlania się w pobliżu osobników dobrej jakości. Obserwowany wzorzec podejmowania decyzji najprawdopodobniej wynikał z kompromisu między zyskami korzystania z informacji socjalnej, a kosztami konkurencji. Ponadto, w pracy wykazano, że wykorzystywanie wewnątrzgatunkowej informacji socjalnej przy wyborze miejsc lęgowych może mieć charakter zarówno interakcji pozytywnej („wewnątrzgatunkowe przyciąganie”, ang. conspecific attraction), jak i negatywnej („wewnątrzgatunkowe unikanie”, ang. conspecific avoidance).

Praca jest dostępna pod adresem: http://doi.org/10.1111/oik.03052

 

##JSz

sibilatrix

Świstunka leśna. Autor zdjęcia: Veljo Runnel (licencja CC BY-NC 2.0)