W naszej nowej publikacji opisujemy strategię rozprzestrzeniania się roślinożernych roztoczy (szpecieli) występujących na pszenicy.

Praca jest częścią doktoratu Agnieszki Majer. Gratulacje!

 

Majer, A., Laska, A., Hein, G., Kuczyński L., Skoracka A. 2021. Hitchhiking or hang gliding? Dispersal strategies of two cereal-feeding eriophyoid mite species. Exp Appl Acarol. https://doi.org/10.1007/s10493-021-00661-z

Nasz kolejny artykuł właśnie ukazał się online!
Publikacja opisuje dynamikę źródło-ujście w sezonowo zmiennym środowisku oraz podkreśla rolę suboptymalnych siedlisk w przetrwaniu populacji.
Praca opublikowana została w Proceedings of the Royal Society B i wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje!

Zapraszamy do lektury: https://doi.org/10.1098/rspb.2021.1604

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305 oraz grantu nr 2016/21/B/NZ8/00786.

Laska, A., Magalhães, S., Lewandowski, M., Puchalska, E., Karpicka-Ignatowska, K., Radwańska, A., Meagher, S., Kuczyński, L., Skoracka, A. 2021. A sink host allows a specialist herbivore to persist in a seasonal source. Proceedings of the Royal Society B, 288: 20211604. http://doi.org/10.1098/rspb.2021.1604

W nowej publikacji, opublikowanej w Plant Protection Science przez interdyscyplinarny zespół z Pracowni Ekologii Populacji UAM i Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, opisane są dwa nowe dla wiedzy izolaty wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (WSMV), wraz z ich charakterystyką molekularną i informacją o ich transmisyjności. Wirus WSMV jest przenoszony przez wektory, którymi są roztocze Aceria tosichella, organizm modelowy wykorzystywany w badaniach prowadzonych w naszej Pracowni. Praca dotyczy izolatów wirusa znalezionych w Polsce, a ich przenoszenie zostało pierwszy raz formalnie potwierdzone dla powszechnej tutaj linii roztoczy Aceria tosichella MT-8. W świetle zmian klimatu konieczne są badania nad zmiennością WSMV wykorzystujące obecne lokalnie populacje, zarówno wirusa, jak i wektora.

Badania były realizowane przy wsparciu ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr 2011/01/N/NZ8/04540.

Trzmiel K., Szydło W., Hasiów-Jaroszewska B., 2021. Biological and molecular characterisation of the two Polish Wheat streak mosaic virus isolates and their transmission by wheat curl mites. Plant Protection Science 57 (3), https://doi.org/10.17221/104/2020-PPS

Nowa publikacja, której współautorem jest Lechosław Kuczyński z naszego zespołu, ukazała się w Limnology and Oceanography. Autorzy wykorzystali unikalny ekosystem, jakim jest ciąg podgrzewanych od ponad 60 lat jezior konińskich, do zbadania ewolucyjnych konsekwencji zmian klimatycznych. Okazało się, że dafnie z podgrzanych jezior ewoluowały w kierunku większych rozmiarów ciała, co wydaje się być sprzeczne z powszechnie akceptowaną teorią. Autorzy sugerują jednak, że duże rozmiary są przystosowawcze podczas cieplejszych zim, kiedy to dafnie zimują nie tworząc form przetrwalnikowych.

Dziuba, M.K., Kuczyński, L., Wejnerowski, Ł., Cerbin, S. and Wolinska, J. 2021. Countergradient variation concealed adaptive responses to temperature increase in Daphnia from heated lakes. Limnology and Oceanography 66: 1268-1280. https://doi.org/10.1002/lno.11680

Ukazał się nowy artykuł dotyczący metodyki hodowli niesporczaków, podsumowujący dotychczas stosowane metody i opisujący łatwe do odtworzenia protokoły hodowli, mające zastosowanie w badaniach taksonomicznych i eksperymentalnych. Publikacja jest autorstwa multidyscyplinarnego zespołu autorów, pod kierownictwem Mileny Roszkowskiej i Łukasza Kaczmarka z Zakładu Bioenergetyki i Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM, a jednym z współautorów jest Wiktoria Szydło z naszego zespołu.

M. Roszkowska, D. Wojciechowska, H. Kmita, S. Cerbin, M. K. Dziuba, E. Fiałkowska, R. Sobkowiak, W. Szydło & Ł. Kaczmarek. 2021. Tips and tricks how to culture water bears: simple protocols for culturing eutardigrades (Tardigrada) under laboratory conditions, The European Zoological Journal, 88:1, 449-465, https://doi.org/10.1080/24750263.2021.1881631

W naszej najnowszej pracy testujemy w jaki sposób czas rozwoju i przeżywalność inwazyjnego genotypu Aceria tosichella zmieniają się w zależności od temperatury. Wyniki umożliwiają przewidywanie i monitorowanie tempa wzrostu populacji, ustalenie optymalnej temperatury do hodowli tego roztocza w warunkach laboratoryjnych i eksperymentalnego testowania hipotez ekologicznych i ewolucyjnych.

Karpicka-Ignatowska K., Laska A., Rector B.G., Skoracka A., Kuczyński L. 2021. Temperature-dependent development and survival of an invasive genotype of wheat curl mite, Aceria tosichella. Experimental and Applied Acarology, https://doi.org/10.1007/s10493-021-00602-w

W naszej najnowszej pracy opisujemy protokół kompleksowej analizy dyspersji biernej u mikroskopijnych bezkręgowców. W publikacji przedstawiamy projekt tuneli dyspersyjnych, wskazówki odnośnie ich wykonania oraz proponujemy hierarchiczny model bayesowski służący do szacowania parametrów dyspersji.

 

Kuczyński, L., Radwańska, A., Karpicka-Ignatowska, K., Laska, A., Lewandowski, M., Rector, B.G., Majer, A., Raubic, J., Skoracka, A. 2020. A comprehensive and cost-effective approach for investigating passive dispersal in minute invertebrates with case studies of phytophagous eriophyid mites. Experimental and Applied Acarology https://doi.org/10.1007/s10493-020-00532-z

Galerida cristata - Crested lark 23W czasopiśmie Bird Study ukazał się artykuł Mateusza Lisieckiego, dotyczący wybiórczości siedliskowej dzierlatki w Wielkopolsce. Okazuje się, że dzierlatki preferują pola zbóż w pobliżu zabudowań oraz … kiszonek! Dzierlatka jest więc jednym z nielicznych gatunków ptaków, które czerpią korzyści z postępującej intensyfikacji rolnictwa.

Więcej informacji:
Mateusz Lisiecki, Łukasz Dylewski, Barbara E. Kistowska & Marcin Tobółka (2020) The Crested Lark Galerida cristata as an example of a bird species that benefits from agricultural management in western Poland, Bird Study, https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808589