Alicja Laska otrzymała grant ETIUDA na stypendium doktorskie w ramach badania ewolucyjnych kompromisów specjalizacji żywicielskiej i dyspersji u roślinożernych roztoczy oraz na 6-miesięczny staż na Uniwersytecie w Ghent (Belgia). Gratulacje!

Jakub Szymkowiak otrzymał grant SONATA Narodowego Centrum Nauki na badania dotyczące roli uczenia socjalnego w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków. Popularnonaukowe streszczenie projektu można przeczytać na stronie NCN.

Świstunka leśna. © Jakub Szymkowiak

Lechosław Kuczyński otrzymał grant OPUS Narodowego Centrum Nauki na badania dotyczące populacyjnych konsekwencji korzystania z informacji socjalnej.

Więcej informacji: strona projektu

Agnieszka Majer otrzymała grant Etiuda na stypendium doktorskie w ramach badania mechanizmów dyspersji u roślinożernych roztoczy oraz na 3-miesięczny staż na Uniwersytecie w Lizbonie. Gratulacje!

Alicja Laska otrzymała grant Preludium na badania dotyczące kompromisów ewolucyjnych w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella! Gratulacje!   Streszczenie projektu