Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (projekt licencjacki)

Kierownik projektu: Kamila Karpicka-Ignatowska

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Alicja Laska

Opis: Celem projektu jest ocena czasu rozwoju osobniczego roślinożernego roztocza Aceria tosichella (ang. wheat curl mite, WCM MT-1) w zakresie temperatur 15-33°C oraz analiza zależności między temperaturą rozwoju a asymptotyczną wielkością ciała WCM MT-1. W celu realizacji tych zadań opracowana została nowatorska metoda hodowli szpecieli na fragmentach liści na pożywkach roślinnych kultur i n vitro. Uzyskane wyniki pozwolą na matematyczny, funkcyjny opis zależności czasu rozwoju i wielkości ciała od temperatury otoczenia panującej w trakcie rozwoju ontogenetycznego.