Ekologia i ewolucja obligatoryjnie roślinożernych roztoczy

Roślina żywicielska jest najważniejszym czynnikiem, który warunkuje przeżycie i rozwój szpecieli – obligatoryjnie roślinożernych roztoczy. Zrozumienie relacji zachodzących między tymi fitofagami a ich żywicielami jest kluczowe dla wyjaśnienia mechanizmów specjalizacji żywicielskiej i ewolucji cech historii życiowych tych roztoczy. W naszych badaniach, wykorzystując metody eksperymentalne i molekularne, szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące ewolucji kompleksów gatunków szpecieli związanych z trawami, głównie zbożami. Aktualnie nasze badania skupiają się na mechanizmach dyspersji na tle potencjału inwazyjnego kilku genotypów szpecieli.

Projekty

Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant OPUS nr 2016/21/B/NZ8/00786

Kierownik projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Sara Magalhães, Lechosław Kuczyński, Mariusz Lewandowski, Jacek Radwan, Alicja Laska, Agnieszka Kiedrowicz, Kamila Karpicka-Ignatowska, Anna Radwańska, Jarek Raubic, Ewa Puchalska

Okres realizacji: 2017 – 2020

Więcej informacji: strona projektu

Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant ETIUDA 2018/28/T/NZ8/00060

Kierownik projektu: Agnieszka Majer

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Okres realizacji: 2014 – w toku

Więcej informacji: strona projektu

Kompromisy ewolucyjne w kontekście specjalizacji i dyspersji u roślinożernych roztoczy

Kierownik projektu: Alicja Laska

Promotor: Anna Skoracka

Promotor pomocniczy: Mateusz Konczal

Okres realizacji: 2016 – w toku

Więcej informacji: strona projektu

Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant OPUS nr 2011/03/B/NZ8/00129

Kierownik projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Mariusz Lewandowski, Wiktoria Szydło

Okres realizacji: 2012-2016

Więcej informacji: strona projektu

Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant PRELUDIUM nr 2017/27/N/NZ8/00305

Kierownik projektu: Alicja Laska

Wykonawcy: Anna Skoracka (opiekun naukowy)

Okres realizacji: 2018-2021

Więcej informacji: strona projektu

Zmienność genetyczna, specjalizacja żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy w obrębie kompleksu gatunków kryptycznych Aceria tosichella

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2011/01/N/NZ8/04540

Kierownik projektu: Wiktoria Szydło

Wykonawcy: Anna Skoracka (opiekun naukowy)

Okres realizacji: 2011 – 2014

Więcej informacji: strona projektu

Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

Kierownik projektu: Kamila Karpicka-Ignatowska

Wykonawcy: Anna Skoracka (opiekun naukowy), Alicja Laska, Lechosław Kuczyński

Okres realizacji: 2016-2018

Więcej informacji: strona projektu