Tematy badawcze realizowane w Pracowni Ekologii Populacyjnej

Aktualnie realizowane projekty

Od czasu powstania naszej Pracowni (wrzesień 2016) zdobyliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w wysokości 2.5M zł.

Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2018/31/D/NZ8/00080)

Rola uczenia socjalnego w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków

Narodowe Centrum Nauki (ETIUDA 2018/28/T/NZ8/00060)

Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae

Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2019/35/N/NZ8/02639)

Kompromis pomiędzy konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy

Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2019/35/N/NZ8/03377)

Rola wskazówek chemicznych w procesie dyspersji roślinożernych roztoczy

Fundusze Europejskie (Infrastruktura i Środowisko) (POIS.02.04.00-00-0018/16)

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (48/2015/F)

Monitoring Ptaków Polski

Projekt badawczy finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB-07/2018)

Mechanizmy unikania homozygotyczności podczas dyspersji u haplodiploidalnych rotoczy