Wprowadzone przez lechu

Stypendium naukowe dla Ali!

Alicja Laska otrzymała kolejne stypendium. Została laureatką tegorocznej edycji stypendiów naukowych przyznawanych przez Fundację UAM. Gratulujemy! Więcej informacji: https://www.uniwersyteckie.pl/nauka/przyznano-stypendia-dla-najlepszych-doktorantow-uam

Publikacja o dyspersji pasywnej u roślinożernego roztocza

We naszej najnowszej pracy opublikowanej w Animal Behaviour opisujemy relacje pomiędzy zachowaniem, morfologią a zdolnością do dyspersji u roztocza Aceria tosichella. Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje! Więcej informacji: Laska A., Rector B. G., Skoracka A., Kuczyński L. 2019. Can your behaviour blow you away? Contextual and phenotypic precursors to passive aerial dispersal in […]

Grant NCN Etiuda dla Alicji

Alicja Laska otrzymała grant ETIUDA na stypendium doktorskie w ramach badania ewolucyjnych kompromisów specjalizacji żywicielskiej i dyspersji u roślinożernych roztoczy oraz na 6-miesięczny staż na Uniwersytecie w Ghent (Belgia). Gratulacje!

Grant NCN

Lechosław Kuczyński otrzymał grant OPUS Narodowego Centrum Nauki na badania dotyczące populacyjnych konsekwencji korzystania z informacji socjalnej. Więcej informacji: strona projektu

Nagroda im. Marcina Antczaka

Jakub Szymkowiak z naszej Pracowni został laureatem czwartej edycji Nagrody im. Marcina Antczaka. Jest to duże wyróżnienie, przyznawane raz w roku przez międzynarodową kapitułę za wybitne i inspirujące prace z dziedziny ornitologii. Marcin był nie tylko świetnym ornitologiem, ale przede wszystkim naszym przyjacielem. Tym bardziej jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Więcej informacji: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ https://amu.edu.pl/wiadomosci/ http://behaecol.home.amu.edu.pl/marcin/ […]

Publikacja na temat oceny liczebności błotniaka łąkowego w Polsce

W naszej najnowszej pracy, opublikowanej w Bird Conservation International, podsumowujemy wyniki oceny wielkość populacji błotniaka łąkowego w Polsce. Dzięki wykorzystaniu danych gromadzonych w ramach projektów tzw. „nauki obywatelskiej” (citizen science), zaprojektowaliśmy metodykę prowadzenia regularnych ocen liczebności uwzględniającą niepełną wykrywalność i zmienność przestrzenną zagęszczenia. Liczebność polskiej populacji błotniaka łąkowego została oszacowana na ok. 3400 par lęgowych, […]

Publikacja o zróżnicowaniu genetycznym w obrębie roślinożernych roztoczy z rodzaju Abacarus

W Experimental and Applied Acarology ukazał się nasz artykuł dotyczący zróżnicowania genetycznego w obrębie kompleksu gatunków roślinożernych roztoczy należących do rodzaju Abacarus. Wyniki analiz molekularnych wykazały, że w obrębie tego kompleksu występować może co najmniej kilka nowych gatunków czekających na formalny opis. W publikacji został opisany jeden z nich: Abacarus plumiger zasiedlający stokłosę bezostną. Więcej […]

Zmienność genetyczna i ewolucja specjalizacji żywicielskiej u inwazyjnego roztocza

W BMC Evolutionary Biology ukazał się nasz artykuł na temat struktury genetycznej w obrębie kompleksu gatunków roślinożernego roztocza Aceria tosichella. Roztocze należące do kompleksu Aceria tosichella (grupy blisko spokrewnionych gatunków kryptycznych; ang. wheat curl mite – WCM) zasiedlają trawy i stanowią jedno z największych zagrożeń dla upraw pszenicy na świecie. Wykazaliśmy nieodkryte dotąd, ogromne zróżnicowanie […]

Nowe publikacje o roztoczach przenoszących wirusy roślinne

W Molecular Plant Pathology i Frontiers in Plant Science ukazały się artykuły przeglądowe stanowiące uaktualnienie wiedzy na temat relacji pomiędzy roztoczem Aceria tosichella, jego głównym żywicielem jakim jest pszenica oraz wirusami zbóż jakie ten roztocz przenosi. Roztocz Aceria tosichella (ang. wheat curl mite, WCM) w interakcji z wirusem WSMV jest przyczyną olbrzymich strat w uprawach […]