Wprowadzone przez lechu

Nowa publikacja: metoda kompleksowego badania dyspersji biernej

W naszej najnowszej pracy opisujemy protokół kompleksowej analizy dyspersji biernej u mikroskopijnych bezkręgowców. W publikacji przedstawiamy projekt tuneli dyspersyjnych, wskazówki odnośnie ich wykonania oraz proponujemy hierarchiczny model bayesowski służący do szacowania parametrów dyspersji.   Kuczyński, L., Radwańska, A., Karpicka-Ignatowska, K., Laska, A., Lewandowski, M., Rector, B.G., Majer, A., Raubic, J., Skoracka, A. 2020. A comprehensive and […]

Artykuł w Bird Study

W czasopiśmie Bird Study ukazał się artykuł Mateusza Lisieckiego, dotyczący wybiórczości siedliskowej dzierlatki w Wielkopolsce. Okazuje się, że dzierlatki preferują pola zbóż w pobliżu zabudowań oraz … kiszonek! Dzierlatka jest więc jednym z nielicznych gatunków ptaków, które czerpią korzyści z postępującej intensyfikacji rolnictwa. Więcej informacji: Mateusz Lisiecki, Łukasz Dylewski, Barbara E. Kistowska & Marcin Tobółka […]

Granty PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki

Agnieszka Majer oraz Kamila Karpicka-Ignatowska otrzymały granty PRELUDIUM finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Agnieszka będzie badać kompromisy między konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy. Kamila sprawdzi, czy roślinożerne roztocze korzystają ze wskazówek chemicznych przed podjęciem dyspersji oraz czy umiejętność rozpoznawania kairomonów zależy od stopnia specjalizacji żywicielskiej i zróżnicowania środowiska. Gratulujemy!

Nowatorska metoda badania roślinożernych stawonogów

W naszej najnowszej pracy opisujemy nowatorską metodę badania mikroskopijnych roślinożernych stawonogów z wykorzystaniem pożywki do kultur roślinnych in vitro. Więcej informacji: Karpicka-Ignatowska et al. 2019. A novel experimental approach for studying life-history traits of phytophagous arthropods utilizing an artificial culture medium. Scientific Reports 9, 20327 https://doi.org/10.1038/s41598-019-56801-4

Kolejne sukcesy naszych studentek!

Kamila Karpicka-Ignatowska i Ania Radwańska zostały uhonorowane Stypendium naukowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, Kamila i Ania oraz Kasia Markowska i Monika Stefańska otrzymały stypendia Rektora UAM za wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe. Gratulujemy!

Stypendium naukowe dla Ali!

Alicja Laska otrzymała kolejne stypendium. Została laureatką tegorocznej edycji stypendiów naukowych przyznawanych przez Fundację UAM. Gratulujemy! Więcej informacji: https://www.uniwersyteckie.pl/nauka/przyznano-stypendia-dla-najlepszych-doktorantow-uam

Publikacja o dyspersji pasywnej u roślinożernego roztocza

We naszej najnowszej pracy opublikowanej w Animal Behaviour opisujemy relacje pomiędzy zachowaniem, morfologią a zdolnością do dyspersji u roztocza Aceria tosichella. Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje! Więcej informacji: Laska A., Rector B. G., Skoracka A., Kuczyński L. 2019. Can your behaviour blow you away? Contextual and phenotypic precursors to passive aerial dispersal in […]

Grant NCN Etiuda dla Alicji

Alicja Laska otrzymała grant ETIUDA na stypendium doktorskie w ramach badania ewolucyjnych kompromisów specjalizacji żywicielskiej i dyspersji u roślinożernych roztoczy oraz na 6-miesięczny staż na Uniwersytecie w Ghent (Belgia). Gratulacje!

Grant NCN

Lechosław Kuczyński otrzymał grant OPUS Narodowego Centrum Nauki na badania dotyczące populacyjnych konsekwencji korzystania z informacji socjalnej. Więcej informacji: strona projektu