Wprowadzone przez lechu

Nowatorska metoda badania roślinożernych stawonogów

W naszej najnowszej pracy opisujemy nowatorską metodę badania mikroskopijnych roślinożernych stawonogów z wykorzystaniem pożywki do kultur roślinnych in vitro. Więcej informacji: Karpicka-Ignatowska et al. 2019. A novel experimental approach for studying life-history traits of phytophagous arthropods utilizing an artificial culture medium. Scientific Reports 9, 20327 https://doi.org/10.1038/s41598-019-56801-4

Kolejne sukcesy naszych studentek!

Kamila Karpicka-Ignatowska i Ania Radwańska zostały uhonorowane Stypendium naukowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, Kamila i Ania oraz Kasia Markowska i Monika Stefańska otrzymały stypendia Rektora UAM za wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe. Gratulujemy!

Stypendium naukowe dla Ali!

Alicja Laska otrzymała kolejne stypendium. Została laureatką tegorocznej edycji stypendiów naukowych przyznawanych przez Fundację UAM. Gratulujemy! Więcej informacji: https://www.uniwersyteckie.pl/nauka/przyznano-stypendia-dla-najlepszych-doktorantow-uam

Publikacja o dyspersji pasywnej u roślinożernego roztocza

We naszej najnowszej pracy opublikowanej w Animal Behaviour opisujemy relacje pomiędzy zachowaniem, morfologią a zdolnością do dyspersji u roztocza Aceria tosichella. Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje! Więcej informacji: Laska A., Rector B. G., Skoracka A., Kuczyński L. 2019. Can your behaviour blow you away? Contextual and phenotypic precursors to passive aerial dispersal in […]

Grant NCN Etiuda dla Alicji

Alicja Laska otrzymała grant ETIUDA na stypendium doktorskie w ramach badania ewolucyjnych kompromisów specjalizacji żywicielskiej i dyspersji u roślinożernych roztoczy oraz na 6-miesięczny staż na Uniwersytecie w Ghent (Belgia). Gratulacje!

Grant NCN

Lechosław Kuczyński otrzymał grant OPUS Narodowego Centrum Nauki na badania dotyczące populacyjnych konsekwencji korzystania z informacji socjalnej. Więcej informacji: strona projektu

Nagroda im. Marcina Antczaka

Jakub Szymkowiak z naszej Pracowni został laureatem czwartej edycji Nagrody im. Marcina Antczaka. Jest to duże wyróżnienie, przyznawane raz w roku przez międzynarodową kapitułę za wybitne i inspirujące prace z dziedziny ornitologii. Marcin był nie tylko świetnym ornitologiem, ale przede wszystkim naszym przyjacielem. Tym bardziej jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Więcej informacji: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ https://amu.edu.pl/wiadomosci/ http://behaecol.home.amu.edu.pl/marcin/ […]

Publikacja na temat oceny liczebności błotniaka łąkowego w Polsce

W naszej najnowszej pracy, opublikowanej w Bird Conservation International, podsumowujemy wyniki oceny wielkość populacji błotniaka łąkowego w Polsce. Dzięki wykorzystaniu danych gromadzonych w ramach projektów tzw. „nauki obywatelskiej” (citizen science), zaprojektowaliśmy metodykę prowadzenia regularnych ocen liczebności uwzględniającą niepełną wykrywalność i zmienność przestrzenną zagęszczenia. Liczebność polskiej populacji błotniaka łąkowego została oszacowana na ok. 3400 par lęgowych, […]

Publikacja o zróżnicowaniu genetycznym w obrębie roślinożernych roztoczy z rodzaju Abacarus

W Experimental and Applied Acarology ukazał się nasz artykuł dotyczący zróżnicowania genetycznego w obrębie kompleksu gatunków roślinożernych roztoczy należących do rodzaju Abacarus. Wyniki analiz molekularnych wykazały, że w obrębie tego kompleksu występować może co najmniej kilka nowych gatunków czekających na formalny opis. W publikacji został opisany jeden z nich: Abacarus plumiger zasiedlający stokłosę bezostną. Więcej […]