Wprowadzone przez

Nowa publikacja: opis dwóch nowych izolatów wirusa smugowatej mozaiki pszenicy

W nowej publikacji, opublikowanej w Plant Protection Science przez interdyscyplinarny zespół z Pracowni Ekologii Populacji UAM i Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, opisane są dwa nowe dla wiedzy izolaty wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (WSMV), wraz z ich charakterystyką molekularną i informacją o ich transmisyjności. Wirus WSMV jest przenoszony przez wektory, którymi są roztocze Aceria tosichella, […]

Nowa publikacja: ewolucyjne przystosowania dafnii do wzrastających temperatur

Nowa publikacja, której współautorem jest Lechosław Kuczyński z naszego zespołu, ukazała się w Limnology and Oceanography. Autorzy wykorzystali unikalny ekosystem, jakim jest ciąg podgrzewanych od ponad 60 lat jezior konińskich, do zbadania ewolucyjnych konsekwencji zmian klimatycznych. Okazało się, że dafnie z podgrzanych jezior ewoluowały w kierunku większych rozmiarów ciała, co wydaje się być sprzeczne z […]

Nowa publikacja o hodowaniu niesporczaków

Ukazał się nowy artykuł dotyczący metodyki hodowli niesporczaków, podsumowujący dotychczas stosowane metody i opisujący łatwe do odtworzenia protokoły hodowli, mające zastosowanie w badaniach taksonomicznych i eksperymentalnych. Publikacja jest autorstwa multidyscyplinarnego zespołu autorów, pod kierownictwem Mileny Roszkowskiej i Łukasza Kaczmarka z Zakładu Bioenergetyki i Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM, a jednym z współautorów jest Wiktoria […]

Nowa publikacja: wpływ temperatury na czas rozwoju i przeżywalność inwazyjnego roztocza

W naszej najnowszej pracy testujemy w jaki sposób czas rozwoju i przeżywalność inwazyjnego genotypu Aceria tosichella zmieniają się w zależności od temperatury. Wyniki umożliwiają przewidywanie i monitorowanie tempa wzrostu populacji, ustalenie optymalnej temperatury do hodowli tego roztocza w warunkach laboratoryjnych i eksperymentalnego testowania hipotez ekologicznych i ewolucyjnych. Karpicka-Ignatowska K., Laska A., Rector B.G., Skoracka A., […]

Nowa publikacja: metoda kompleksowego badania dyspersji biernej

W naszej najnowszej pracy opisujemy protokół kompleksowej analizy dyspersji biernej u mikroskopijnych bezkręgowców. W publikacji przedstawiamy projekt tuneli dyspersyjnych, wskazówki odnośnie ich wykonania oraz proponujemy hierarchiczny model bayesowski służący do szacowania parametrów dyspersji.   Kuczyński, L., Radwańska, A., Karpicka-Ignatowska, K., Laska, A., Lewandowski, M., Rector, B.G., Majer, A., Raubic, J., Skoracka, A. 2020. A comprehensive and […]

Artykuł w Bird Study

W czasopiśmie Bird Study ukazał się artykuł Mateusza Lisieckiego, dotyczący wybiórczości siedliskowej dzierlatki w Wielkopolsce. Okazuje się, że dzierlatki preferują pola zbóż w pobliżu zabudowań oraz … kiszonek! Dzierlatka jest więc jednym z nielicznych gatunków ptaków, które czerpią korzyści z postępującej intensyfikacji rolnictwa. Więcej informacji: Mateusz Lisiecki, Łukasz Dylewski, Barbara E. Kistowska & Marcin Tobółka […]

Granty PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki

Agnieszka Majer oraz Kamila Karpicka-Ignatowska otrzymały granty PRELUDIUM finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Agnieszka będzie badać kompromisy między konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy. Kamila sprawdzi, czy roślinożerne roztocze korzystają ze wskazówek chemicznych przed podjęciem dyspersji oraz czy umiejętność rozpoznawania kairomonów zależy od stopnia specjalizacji żywicielskiej i zróżnicowania środowiska. Gratulujemy!

Nowatorska metoda badania roślinożernych stawonogów

W naszej najnowszej pracy opisujemy nowatorską metodę badania mikroskopijnych roślinożernych stawonogów z wykorzystaniem pożywki do kultur roślinnych in vitro. Więcej informacji: Karpicka-Ignatowska et al. 2019. A novel experimental approach for studying life-history traits of phytophagous arthropods utilizing an artificial culture medium. Scientific Reports 9, 20327 https://doi.org/10.1038/s41598-019-56801-4

Kolejne sukcesy naszych studentek!

Kamila Karpicka-Ignatowska i Ania Radwańska zostały uhonorowane Stypendium naukowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, Kamila i Ania oraz Kasia Markowska i Monika Stefańska otrzymały stypendia Rektora UAM za wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe. Gratulujemy!