12

Stanowisko: doktorantka

Email: natalia.krolikowska@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze

  • ekologia ptaków krajobrazu rolniczego
  • wybiórczość środowiskowa ptaków szponiastych
  • wpływ transformacji gospodarki rolnej i krajobrazu rolniczego na zespoły zasiedlających obszary rolnicze ptaków
  • czynna ochrona gniazd ptaków szponiastych w krajobrazie rolniczym – problemy i skuteczność
  • strategie antydrapieżnicze, mechanizmy socjalne prowadzące do skoordynowanej obrony
  • inwestycje rodzicielskie