Stanowisko: student

Pokój: 1.25

Zainteresowania badawcze

  • ochrona przyrody
  • wpływ gatunków inwazyjnych na ptaki
  • interakcje biotyczne
  • strategie ograniczania presji drapieżniczej