Stanowisko: profesor UAM, kierownik Pracowni

Email: lechu@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-56-16

Pokój: 1.20

Dyżur:  środy, 11:00-12:00

Zainteresowania badawcze

  • mechanizmy wybiórczości środowiskowej
  • modelowanie nisz ekologicznych i predyktywne modelowanie rozmieszczenia zwierząt
  • monitoring przyrodniczy i naukowe podstawy ochrony przyrody
  • statystyka i uczenie maszynowe w ekologii