Stanowisko: studentka

Pokój: 1.22

Badania

Zainteresowania badawcze

  • Biologia rozwoju roślinożernych roztoczy
  • Koewolucja roślinożernych roztoczy i ich żywicieli
Projekty

Realizowane projekty

  1. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella  (Narodowe Centrum Nauki, grant nr: 2016/21/B/NZ8/00788, 2017-2020, wykonawca)
  2. Genetics of host specificity of the wheat curl mite complex (USDI-BLM and USDA-ARS agreement no 60-2060-7-001, wykonawca)
  3. Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (grant NCN nr 2017/27/N/NZ8/00305, wykonawca)
  4. Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (projekt licencjacki)
CV

CV

  • 2018: Tytuł licencjata biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Staże

  • 2018: Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej SGGW

Nagrody i wyróżnienia

  • 2017: Stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Konferencje

2018

XV International Congress of Acarology w Antalya, Turcja, prezentacja ustna pt. ,,Temperature effects on developmental time and body size in the invasive mite Aceria tosichella (Eriophyoidea)

XXVIII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK w Zakrzowie, poster pt. „Tacy sami a ściana między nami – gatunki kryptyczne w obrębie rodzaju Abacarus (Acariformes: Eriophyoidea)

VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, prezentacja ustna pt. „Ukryta różnorodność w obrębie rodzaju Abacarus (Acariformes: Eriophyoidea)

2017

XXVII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK w Spale, prezentacja ustna pt.  „Should I stay or should I go – ekologia i ewolucja dyspersji na przykładzie szpecieli

V Polish Evolutionary Conference w Toruniu, poster pt. „How to test the evolution of specialization and dispersal: the case study of the invasive wheat curl mite, Aceria tosichella”

XI Copernican International Young Scientists Conference w Toruniu, prezentacja ustna pt. „The effect of temperature on developmental time and body size in invasive mite, Aceria tosichella

XXXV Sympozjum Akarologiczne w Osiecku, prezentacja ustna pt. „Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentacja posterowa pt. „ Is body size important? Seasonal changes in morphology in grass-feeding Abacarus mites – preliminary research”

2016

III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, prezentacja posterowa pt. „Wpływ różnych prędkości wiatru na zachowania związane z dyspersją u szpeciela Cecidophyes hendersoni

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

  • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego
Publikacje

2018

Laska, A., Majer, A., Szydło, W., Karpicka-Ignatowska, K., Hornyák, M., Labrzycka, A., Skoracka, A. 2018. Cryptic diversity within grass-associated Abacarus species complex (Acariformes: Eriophyidae), with the description of a new species, Abacarus plumiger n. sp., Experimental and Applied AcarologyDOI: 10.1007/s10493-018-0291-6