Stanowisko: studentka

Pokój: 1.22

Badania

Zainteresowania badawcze

  • Biologia rozwoju roślinożernych roztoczy
  • Koewolucja roślinożernych roztoczy i ich żywicieli
Projekty

Realizowane projekty

  1. Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (projekt licencjacki)
  2. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella  (Narodowe Centrum Nauki, grant nr: 2016/21/B/NZ8/00788, 2017-2020, wykonawca)
CV

CV

  • od 2015 studia licencjackie, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

  • 2017: Stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Konferencje

2018

XXVIII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK w Zakrzowie, poster pt. „Tacy sami a ściana między nami – gatunki kryptyczne w obrębie rodzaju Abacarus (Acariformes: Eriophyoidea)

VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, prezentacja ustna pt. „Ukryta różnorodność w obrębie rodzaju Abacarus (Acariformes: Eriophyoidea)

2017

XXVII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK w Spale, prezentacja ustna pt.  „Should I stay or should I go – ekologia i ewolucja dyspersji na przykładzie szpecieli

V Polish Evolutionary Conference w Toruniu, poster pt. „How to test the evolution of specialization and dispersal: the case study of the invasive wheat curl mite, Aceria tosichella”

XI Copernican International Young Scientists Conference w Toruniu, prezentacja ustna pt. „The effect of temperature on developmental time and body size in invasive mite, Aceria tosichella

XXXV Sympozjum Akarologiczne w Osiecku, prezentacja ustna pt. „Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentacja posterowa pt. „ Is body size important? Seasonal changes in morphology in grass-feeding Abacarus mites – preliminary research”

2016

III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, prezentacja posterowa pt. „Wpływ różnych prędkości wiatru na zachowania związane z dyspersją u szpeciela Cecidophyes hendersoni

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

  • Członek Sekcji Neurobiologii Koła Naukowego Przyrodników UAM
  • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego