Stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny

Email: j.raubic@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-57-49

Pokój: 1.22

Badania

Zainteresowania

 • Badanie mechanizmów ewolucyjnych oraz ekologicznych na poziomie molekularnym
Projekty

Realizowane projekty

 1. Wpływ indukowanych mutacji oraz chowu wsobnego na cechy osobowości gupika (Narodowe Centrum Nauki; grant nr 2014/15/B/NZ8/00222; 2015-2018; technik)
 2. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella  (Narodowe Centrum Nauki, grant nr: 2016/21/B/NZ8/00788, 2017-2020; technik)

Zakończone projekty

 1. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2011/03/B/NZ8/00129, 2012-2016; technik)
 2. Testing new MHC allele advantage in semi-natural populations of the guppy, Poecillia reticulata (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2013/10/M/NZ8/00253, 2014-2017; technik)
 3. Genomowe zróżnicowanie chorobotwórczych gatunków Demodex na podstawie sekwencji barkodowych i diagnostycznych (technik)
CV

Wykształcenie

 • 2013: tytuł magistra, kierunek: Biologia molekularna (UAM)
 • 2011: tytuł licencjata, kierunek: Nauczanie Biologii i Przyrody (UAM)
 • 2011: tytuł licencjata, kierunek: Biologia, specjalność: biologia molekularna (UAM)

Ukończone kursy

 • Certyfikat ukończenia kursu: „Wykorzystanie technik real-time PCR oraz innych wysokoprzepustowych metod w biologii molekularnej oraz w diagnostyce molekularnej”
 • Certyfikat „Kreatywny i refleksyjny nauczyciel – planowanie pracy, zarządzanie czasem, projektowanie, samorealizacja”
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach integrowania wiedzy przyrodniczej pod kątem nauczania przyrody na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
 • Certyfikat ukończenia e-learningowego kursu „Moodle krok po kroku”
 • Udział w projekcie „SZKOŁA i UNIWERSYTET” – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych (SIUP)

Doświadczenie zawodowe

  • Pracownia Ekologii Populacyjnej UAM, od 2017

Stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny

  • Pracownia Biologii Ewolucyjnej UAM, 2014 – 2017

Stanowisko: starszy technik
praca laboratoryjna: obsługa sekwenatora nowej generacji – Ion Torrent, izolacja DNA różnymi metodami, reakcje PCR oraz PCR fuzyjny, pomiar stężenie i oczyszczanie DNA, rozdziały elektroforetyczne żelowe oraz kapilarne, opieka nad hodowlą ryb akwariowych, badania mikroskopowe, pomoc techniczna
praca biurowa: prowadzenie dokumentacji grantu, zamawianie sprzętu i odczynników
praca w terenie: 3 miesięczna ekspedycja (Trynidad i Tobago)

  • Zakład Genetyki UAM, 2013 – 2014

Stanowisko: starszy technik
praca laboratoryjna: izolacja DNA, amplifikacja DNA, pomiar stężenia i czystości DNA, rozdział elektroforetyczny, analiza bioinformatyczna wyników sekwencjonowania
praca biurowa: zamówienia sprzętu i odczynników, delegacje, urlopy, sprawozdania Zakładu

  • Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej UAM, 2013 – 2014

Stanowisko: technik
praca laboratoryjna: sekwencjonowanie DNA metodą Sangera, kapilarny rozdział elektroforetyczny, izolacja DNA, amplifikacja DNA

Publikacje

Phillips, K.P., Cable, J., Mohammed, R.S., Herdegen-Radwan, M., Raubic, J., Przesmycka, K.J., van Oosterhout, C., Radwan, J. 2018. Immunogenetic novelty confers a selective advantage in host-pathogen coevolution. PNAS 115(7): 1552-1557, DOI: 10.1073/pnas.1708597115