Stanowisko: studentka

Pokój: 1.22

Zainteresowania badawcze

  • ekologia molekularna
  • ekologia dyspersji roztoczy
  • mechanizmy unikania wysokiego stopnia homozygotyczności w populacjach haplodiploidalnych roztoczy
  • genetyka populacyjna szpecieli