Stanowisko: studentka

Pokój: 1.22

Badania

Zainteresowania badawcze

  • ekologia dyspersji roztoczy
  • genetyka populacyjna szpecieli
Projekty

Realizowane projekty

  1. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/21/B/NZ8/00786, 2017-2020, wykonawca)
CV

CV

  • od 2016 studia licencjackie, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

  • 2017: Stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Konferencje

2017

V Polish Evolutionary Conference w Toruniu, poster pt. „How to test the evolution of specialization and dispersal: the case study of the invasive wheat curl mite, Aceria tosichella”

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

  • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego