Stanowisko: studentka

Pokój: 1.22

Badania

Zainteresowania badawcze

  • ekologia dyspersji roztoczy
  • genetyka populacyjna szpecieli
Projekty

Realizowane projekty

  1. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/21/B/NZ8/00786, 2017-2020, wykonawca)
  2. Discovery and Evaluation of Biological Control Agents of Invasive Annual Grasses (USDA-ARS no. 58-2060-7-002-F, BBCA onlus, wykonawca)
  3. Genetics of host specificity of the wheat curl mite complex (USDI-BLM and USDA-ARS agreement no 60-2060-7-001, wykonawca)
  4. Host specialization-generalization trade-offs in an invasive wheat curl mite, Aceria tosichella (National Science Centre grant no. 2017/27/N/NZ8/00305, wykonawca)
CV

CV

  • od 2016 studia licencjackie, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

  • 2017: Stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Konferencje

2018

XXVIII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK w Zakrzowie, prezentacja ustna pt. „Zachowania roztoczy Acariformes związane z dyspersją

VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, poster pt. „Zachowania roztoczy Acariformes związane z dyspersją

Ogólnopolska Konferencja Młodych Biologów „BiologUS”, prezentacja ustna pt. „Wróg czai się w zbożu”

2017

V Polish Evolutionary Conference w Toruniu, poster pt. „How to test the evolution of specialization and dispersal: the case study of the invasive wheat curl mite, Aceria tosichella”

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

  • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego