12003261_725089527596968_7937029114259312724_n

Stanowisko: doktorantka

Email: kiedra@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-57-49

Pokój: 1.22

Dyżur: środy, 10:00 – 12:00

Badania

Zainteresowania badawcze

 • Ekologia i ewolucja dyspersji
 • Strategie dyspersyjne szpecieli
 • Specyficzność żywicielska szpecieli
 • Interakcje w układzie pasożyt-żywiciel
Projekty

Realizowane projekty

 1. Strategie dyspersyjne szpecieli różniących się specyficznością żywicielską (projekt doktorski; promotor – dr hab. Anna Skoracka, prof. UAM)
 2. Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2018/28/T/NZ8/00060)
 3. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/21/B/NZ8/00786, 2017-2020, wykonawca)
 4. Genetics of host specificity of the wheat curl mite complex (USDI-BLM and USDA-ARS agreement no 60-2060-7-001, wykonawca)

Zakończone projekty

 1. Specyficzność żywicielska Aceria tulipae (projekt magisterski)
 2. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2011/03/B/NZ8/00129, wykonawca 2012-2016)
CV

CV

 • 2014-obecnie- Studia doktoranckie, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2014- Tytuł magistra biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2012- Tytuł licencjata biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2011- Praktyka w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2018 – stypendium doktorskie finansowane przez NCN w ramach konkursu ETIUDA 6 nr 2018/28/T/NZ8/00060
 • 2017 – stypendium im. dr. Jana Kulczyka za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu
 • 2017 – stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów za opublikowane osiągnięcia w 2016 r
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016
 • 2014 – Nagroda Dziekana Wydziału Biologii UAM za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególnie aktywną działalność w Kole Naukowym Przyrodników UAM
 • 2013/2014 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
Dydaktyka

Ćwiczenia

 1. Ekologia

Publikacje

2018

Skoracka A., Lopes L. F., Alves M. J., Miller A., Lewandowski M., Szydło W., Majer A., Różańska E. i Kuczyński L. 2018. Genetics of lineage diversification and the evolution of host usage in the economically important wheat curl mite, Aceria tosichella Keifer, 1969. BMC Evolutionary Biology 18: 122, https://doi.org/10.1186/s12862-018-1234-x

2017

Kiedrowicz A., Rector B. G., Lommen S., Kuczyński L., Szydło W., Skoracka A. 2017. Population growth rate of dry bulb mite, Aceria tulipae (Acariformes: Eriophyidae), on agriculturally important plants and implications for its taxonomic status. Experimental and Applied Acarology, DOI: 10.1007/s10493-017-0173-3

Kiedrowicz A., Kuczyński L., Lewandowski M., Proctor H., Skoracka A. 2017. Behavioural responses to potential dispersal cues in two economically important species of cereal-feeding eriophyid mites. Scientific Reports, 7, Article number: 3890, DOI:10.1038/s41598-017-04372-7

2016

Kiedrowicz A., Lewandowski M., Skoracka A. 2016. Diversity and significance of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) associated with coniferous trees in Poland: a review. Biological Letters, , 53(1): 19–30, DOI: 10.1515/biolet-2017-0003

Kiedrowicz A., Rector B. G., Zawierucha K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Phytophagous mites (Acari: Eriophyoidea) recorded from Svalbard, including the description of a new species. Polar Biology, 39(8): 1359-1368, DOI: 10.1007/s00300-015-1858-x

Kiedrowicz A., Denizhan E., Bromberek K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Turkey: description of five new species. Zootaxa, 4066(3): 255–270, DOI: 10.11646/zootaxa.4066.3.3

Kuczyński L., Rector B. G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A. 2016. Thermal niches of two invasive genotypes of the wheat curl mite Aceria tosichella: congruence between physiological and geographical distribution data. PLoS One, 11(4): e0154600. DOI: 10.1371/journal.pone.0154600

2014

Kiedrowicz A., Rector B., Denizhan E., Szydło W., Skoracka, A. 2014. Infestation of grasses by eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) in Turkey. International Journal of Acarology, 40(6): 421–427. DOI: 10.1080/01647954.2014.941004

2013

Gołębiewska M., Kiedrowicz A., Skoracka A. 2013. Host specialization in eriophyoid mites: Aceria tosichella, Abacarus hystrix and Aculodes mckenziei: are these plant parasites generalists or specialists? Annals of Parasitology, 59, ISSN 2299-0631

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

 • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego