12003261_725089527596968_7937029114259312724_n

Stanowisko: doktorantka

Email: kiedra@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-57-49

Pokój: 1.22

Dyżur: środy, 10:00 – 12:00

Badania

Zainteresowania badawcze

 • Ekologia i ewolucja dyspersji
 • Strategie dyspersyjne szpecieli
 • Specyficzność żywicielska szpecieli
 • Interakcje w układzie pasożyt-żywiciel
Projekty

Realizowane projekty

 1. Strategie dyspersyjne szpecieli różniących się specyficznością żywicielską (projekt doktorski; opiekun naukowy – dr hab. Anna Skoracka, prof. UAM)

Zakończone projekty

 1. Specyficzność żywicielska Aceria tulipae (projekt magisterski)
CV

CV

 • 2014-obecnie- Studia doktoranckie, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2014- Tytuł magistra biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2012- Tytuł licencjata biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2011- Praktyka w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym

Nagrody i wyróżnienia

 • 2017 – stypendium im. dr. Jana Kulczyka za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu
 • 2017 – stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów za opublikowane osiągnięcia w 2016 r
 • 2014 – Nagroda Dziekana Wydziału Biologii UAM za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególnie aktywną działalność w Kole Naukowym Przyrodników UAM
 • 2013/2014 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
Dydaktyka

Ćwiczenia

 1. Ekologia

Publikacje

2017

Kiedrowicz A., Rector B. G., Lommen S., Kuczyński L., Szydło W., Skoracka A. 2017. Population growth rate of dry bulb mite, Aceria tulipae (Acariformes: Eriophyidae), on agriculturally important plants and implications for its taxonomic status. Experimental and Applied Acarology, DOI: 10.1007/s10493-017-0173-3

Kiedrowicz A., Kuczyński L., Lewandowski M., Proctor H., Skoracka A. 2017. Behavioural responses to potential dispersal cues in two economically important species of cereal-feeding eriophyid mites. Scientific Reports, 7, Article number: 3890, DOI:10.1038/s41598-017-04372-7

2016

Kiedrowicz A., Lewandowski M., Skoracka A. 2016. Diversity and significance of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) associated with coniferous trees in Poland: a review. Biological Letters, , 53(1): 19–30, DOI: 10.1515/biolet-2017-0003

Kiedrowicz A., Rector B. G., Zawierucha K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Phytophagous mites (Acari: Eriophyoidea) recorded from Svalbard, including the description of a new species. Polar Biology, 39(8): 1359-1368, DOI: 10.1007/s00300-015-1858-x

Kiedrowicz A., Denizhan E., Bromberek K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Turkey: description of five new species. Zootaxa, 4066(3): 255–270, DOI: 10.11646/zootaxa.4066.3.3

Kuczyński L., Rector B. G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A. 2016. Thermal niches of two invasive genotypes of the wheat curl mite Aceria tosichella: congruence between physiological and geographical distribution data. PLoS One, 11(4): e0154600. DOI: 10.1371/journal.pone.0154600

2014

Kiedrowicz A., Rector B., Denizhan E., Szydło W., Skoracka, A. 2014. Infestation of grasses by eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) in Turkey. International Journal of Acarology, 40(6): 421–427. DOI: 10.1080/01647954.2014.941004

2013

Gołębiewska M., Kiedrowicz A., Skoracka A. 2013. Host specialization in eriophyoid mites: Aceria tosichella, Abacarus hystrix and Aculodes mckenziei: are these plant parasites generalists or specialists? Annals of Parasitology, 59, ISSN 2299-0631

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

 • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego