wiktoria

Stanowisko: współpracownik

Email:

wiktoria.szydlo@gmail.com

Badania

Zainteresowania badawcze

 • Zależności w układzie roślina – wirus – wektor
 • Specjacja kryptyczna
 • Kompleks gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Eriophyoidea; szpeciele)
Projekty

Realizowane projekty

 1. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2011/03/B/NZ8/00129, 2012-2016; wykonawca)
 2. Zmienność kompleksu gatunków Aceria tosichella zasiedlających trawy Wielkich Równin (współpraca z  dr. Gary L. Heinem z University of Nebraska-Lincoln, USA)
 3. Przenoszenie wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV) przez szpeciele A. tosichella
 4. Przenoszenie z wektorem wirusa mozaiki stokłosy (Brome mosaic virus; BMV) (współpraca z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu; IOR-PIB)

Zakończone projekty

 1. Zmienność genetyczna, specjalizacja żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy w obrębie kompleksu gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) (Narodowe Centrum Nauki 2011/01/N/NZ8/04540, lata 2011 – 2014, kierownik projektu)
CV

CV

 • 2010 – 2016: studia doktoranskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca doktorska pt. „Zmienność genetyczna, specyficzność żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV) w obrębie kompleksu gatunków Aceria tosichella
 • 2015 – staż naukowy na University of Nebraska-Lincoln, USA, Department of Entomology, w zespole Dr. Gary’ego L. Heina (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2013/08/T/NZ8/00908)
 • 2009 – semestr nauki na University in Oslo, Norwegia (wymiana z programu Erasmus LLP)
 • 2009 – praktyki w Wydziałowej Pracowni Technik Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2008 – 2010: studia magisterskie na kierunku: Biologia, specjalność: Biologia Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2005 – 2008: studia licencjackie na kierunku: Biologia, specjalność: Biologia Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013 – 2014: stypendium doktorskie Etiuda I, Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2013/08/T/NZ8/00908
 • 2010: stypendium doktorskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • 2008: pierwsze miejsce dla zespołu w polskim finale konkursu programistycznego Microsoft Imagine Cup w kategorii projektowania oprogramowania, projekt LifeTracker – system do radio-telemetrii
 • 2010: wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Ministerstwa i miesięcznika Elle Polska, „Dziewczyny przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”, za pracę nad projektem badawczym pt. „Specjalizacja żywicielska szpeciela Aceria tosichella
Publikacje

2017

Skoracka A., Lewandowski M., Rector B.G., Szydło W., Kuczyński L. 2017. Spatial and host-related variation in prevalence and population density of wheat curl mite (Aceria tosichella) cryptic genotypes in agricultural landscapes. PLoS ONE, 12(1): e0169874, DOI: 10.1371/journal.pone.0169874

2016

Kuczyński L., Rector B.G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A. 2016. Thermal niches of wheat curl mite genotypes (Acari: Eriophyoidea): congruence between physiological and geographical distribution data. PloS ONE, 11(4): e0154600, DOI:10.1371/journal.pone.0154600

Kiedrowicz A., Denizhan E., Bromberek K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Turkey: description of five new species. Zootaxa, 4066 (3): 255-270, DOI: 10.11646/zootaxa.4066.3

Kiedrowicz A., Rector B.G., Zawierucha K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Phytophagous mites (Acari: Eriophyoidea) recorded from Svalbard, including the description of a new species. Polar Biology, 39: 1359, DOI:10.1007/s00300-015-1858-x

Trzmiel K., Zarzyńska-Nowak A., Lewandowska M., Szydło W. 2016. Identification of new Brome mosaic virus (BMV) isolates systemically infecting Vigna unguiculata L. European Journal of Plant Pathology, 145 (1): 233-238, DOI: 10.1007/s10658-015-0830-5

2015

Szydło W., Hein G., Denizhan E., Skoracka A.2015. Exceptionally high levels of genetic diversity in wheat curl mite (Acari: Eriophyidae) populations from Turkey. Journal of Economic Entomology,108: 2030-2039, DOI: 10.1093/jee/tov180, direct link

Trzmiel K., Szydło W.,  Zarzyńska-Nowak A., Jeżewska M. 2015. First report of Brome mosaic virus (BMV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV) co-infection in triticale plants in Poland. Plant Disease, 99(9): 1290-1290, DOI: 10.1094/PDIS-01-15-0105-PDN

2014

Skoracka A., Rector B., Kuczyński L., Szydło W., Hein G., French R. 2014. Global spread of wheat curl mite by its most polyphagous and pestiferous lineages. Annals of Applied Biology, 165 (2): 222-235, DOI: 10.1111/aab.12130

Lewandowski M., Skoracka A., Szydło W., Kozak M., Druciarek T., Griffiths D. 2014. Genetic and morphological diversity of Trisetacus species (Eriophyoidea: Phytoptidae) associated with coniferous trees in Poland: phylogeny, barcoding, host and habitat specialization. Experimental and Applied Acarology, 63: 497-520, DOI: 10.1007/s10493-014-9805-z

Kiedrowicz A., Rector B., Denizhan E., Szydło W., Skoracka A. 2014. Infestation of grasses by eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) in Turkey. International Journal of Acarology, 40 (6): 421-427, DOI: 10.1080/01647954.2014.941004

2013

Navia D., de Mendoca R., Skoracka A., Szydło W., Knihinicki D., Hein G.L., da Silva Pereira P.R.V., Truol G., Lau D. 2013. Wheat curl mite, Aceria tosichella, and transmitted viruses: an expanding pest complex affecting cereal crops. Experimental and Applied Acarology, 59: 95-143, DOI: 10.1007/s10493-012-9633-y

Miller A.D., Skoracka A., Navia D., de Mendonca R., Szydło W., Schultz M., Smith C.M., Truol G., Hoffmann A.A. 2013. Phylogenetic analyses reveal extensive cryptic speciation and host specialization in an economically important mite taxon. Molecular Phylogenetics and Evolution, 66 (3): 928-940, DOI: 10.1016/j.ympev.2012.11.021

Denizhan  E., Szydło W., Skoracka A. 2013. Eriophyoid studies in Turkey: review and perspectives. Biological Letters, 50: 45-54, DOI: 10.2478/biolet-2013-0005

Skoracka A., Kuczyński L., Szydło W., Rector B. 2013. The wheat curl mite Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) is a complex of cryptic lineages with divergent host ranges: evidence from molecular and plant bioassay data. Biological Journal of the Linnean Society, 109: 165-180, DOI: 10.1111/bij.12024

2012

Trzmiel K., Szydło W. 2012. Occurrence and characteristic of Wheat streak mosaic virus (WSMV) in maize in Poland. Progress in Plant Protection, 52(3): 707-713, DOI: 10.14199/ppp-2012-123

Skoracka A., Kuczyński L., de Mendonca R., Dabert M., Szydło W., Knihinicki D., Truol G., Navia D. 2012. Cryptic species within the wheat curl mite Aceria tosichella (Keifer) (Acari, Eriophyoidea) revealed by mitochondrial, nuclear and morphometric data. Invertebrate Systematics, 26: 417-433, DOI: 10.1071/IS11037

2010

Szydło W., Skaftason J. F., Skoracka A., 2010: Eriophyoid mites (Prostigmata: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iceland: one new species and three new mite records. Annales Zoologici, 60 (1): 139-157, DOI: 10.3161/000345410X499623

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

 • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego