Seminars on Evolution, Ecology and Behaviour

Cykl seminariów naukowych organizowanych przez Tomasza Osiejuka (Zakład Ekologii Behawioralnej), Jacka Radwana (Pracownia Biologii Ewolucyjnej) oraz Lechosława Kuczyńskiego (Pracownia Ekologii Populacyjnej). Seminaria odbywają się zazwyczaj w środy o godz. 12:15, w Małej Auli.

Planowane seminaria w roku akademickim 2018/2019 (lista jest na bieżąco aktualizowana):

03.10.2018David BergerDepartment of Ecology and Genetics, Uppsala University, Sweden Sex- and environment dependent mutation and selection
10.10.2018Jakub SzymkowiakPopulation Ecology Lab, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland4th Marcin Antczak Award ceremony and special lecture by awarded Jakub Szymkowiak
17.10.2018
24.10.2018 Gerald HeckelComputational and Molecular Population Genetics, Institute of Ecology and Evolution, University of Bern, Switzerland