Informacje dla studentów

Informacje o zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Pracowni Ekologii Populacyjnej znajdują się w zakładkach po prawej stronie.

Prace doktorskie

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Zapraszamy: Opportunities

Prace licencjackie i magisterskie

Studentom zainteresowanym realizacją pracy licencjackiej lub magisterskiej w Pracowni Ekologii Populacyjnej proponujemy badania nad ciekawymi zagadnieniami z zakresu ekologii populacyjnej, behawioralnej, ewolucyjnej, przestrzennej oraz naukowych podstaw ochrony przyrody. Oferujemy zdobycie doświadczenia w zakresie planowania i realizacji badań naukowych, naukę metod statystycznej analizy danych, wsparcie na każdym etapie powstawania pracy lic/mgr oraz współpracę w dobrej, sprzyjającej rozwojowi naukowemu atmosferze. Niezależnie od realizowanego tematu badań wymagamy zaangażowania, rzetelności w zbieraniu i analizowaniu danych, znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej oraz terminowości.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy prac dyplomowych, które można realizować w Pracowni Ekologii Populacyjnej. Jesteśmy również otwarci na tematy proponowane przez studentów!

Opiekun: dr hab., prof. UAM Lechosław Kuczyński

Prace licencjackie

 • Aktualne trendy i nowe technologie w monitoringu przyrody
 • Metody aktywnej ochrony ptaków
 • Teledetekcja satelitarna w badaniach ekologicznych
 • Modelowanie wieloagentowe w ekologii
 • Modelowanie dynamiki populacji
 • Uczenie maszynowe w ekologii
 • Modelowanie bayesowskie w ekologii

Prace magisterskie

 • Ocena liczebności populacji sikor przy pomocy metody wielokrotnych złowień
 • Rekonstrukcja trendów liczebności populacji zagrożonych gatunków ptaków
 • Modelowanie dyspersji przy użyciu NetLogo
 • Modelowanie interakcji socjalnych przy użyciu NetLogo
 • Liczebność, rozmieszczenie i wybiórczość środowiskowa [dowolnego gatunku ptaka]
 • [dowolny gatunek ptaka] – stan populacji, trendy liczebności, zagrożenia i propozycje działań ochronnych

Przykładowe tematy dotychczas realizowanych prac dyplomowych

Opiekun: dr hab., prof. UAM Anna Skoracka

 • Czynniki wpływające na efektywność dyspersji roślinożernych roztoczy
 • Strategie rozrodcze szpecieli
 • Zmienność genetyczna roślinożernych roztoczy

Przykładowe tematy dotychczas realizowanych prac dyplomowych

Opiekun: dr Jakub Szymkowiak

 • Tempo śpiewu samca jako sygnał jego jakości i zaangażowania w opiekę rodzicielską u świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix
 • Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewających
 • Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptaków
 • Sieci socjalne i osobowość zwierząt
 • Czynniki środowiskowe wpływające na rozmieszczenie i współwystępowanie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix i pierwiosnka P. collybita

Dodatkowe informacje