W naszej najnowszej pracy opisujemy protokół kompleksowej analizy dyspersji biernej u mikroskopijnych bezkręgowców. W publikacji przedstawiamy projekt tuneli dyspersyjnych, wskazówki odnośnie ich wykonania oraz proponujemy hierarchiczny model bayesowski służący do szacowania parametrów dyspersji.

 

Kuczyński, L., Radwańska, A., Karpicka-Ignatowska, K., Laska, A., Lewandowski, M., Rector, B.G., Majer, A., Raubic, J., Skoracka, A. 2020. A comprehensive and cost-effective approach for investigating passive dispersal in minute invertebrates with case studies of phytophagous eriophyid mites. Experimental and Applied Acarology https://doi.org/10.1007/s10493-020-00532-z

Galerida cristata - Crested lark 23W czasopiśmie Bird Study ukazał się artykuł Mateusza Lisieckiego, dotyczący wybiórczości siedliskowej dzierlatki w Wielkopolsce. Okazuje się, że dzierlatki preferują pola zbóż w pobliżu zabudowań oraz … kiszonek! Dzierlatka jest więc jednym z nielicznych gatunków ptaków, które czerpią korzyści z postępującej intensyfikacji rolnictwa.

Więcej informacji:
Mateusz Lisiecki, Łukasz Dylewski, Barbara E. Kistowska & Marcin Tobółka (2020) The Crested Lark Galerida cristata as an example of a bird species that benefits from agricultural management in western Poland, Bird Study, https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808589

W naszej najnowszej pracy opisujemy nowatorską metodę badania mikroskopijnych roślinożernych stawonogów z wykorzystaniem pożywki do kultur roślinnych in vitro.

Więcej informacji:
Karpicka-Ignatowska et al. 2019. A novel experimental approach for studying life-history traits of phytophagous arthropods utilizing an artificial culture medium. Scientific Reports 9, 20327

https://doi.org/10.1038/s41598-019-56801-4

We naszej najnowszej pracy opublikowanej w Animal Behaviour opisujemy relacje pomiędzy zachowaniem, morfologią a zdolnością do dyspersji u roztocza Aceria tosichella.

Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje!

Więcej informacji:

Laska A., Rector B. G., Skoracka A., Kuczyński L. 2019. Can your behaviour blow you away? Contextual and phenotypic precursors to passive aerial dispersal in phytophagous mites. Animal Behaviour 155, 141-151. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2019.07.003

 

W czasopiśmie Agricultural and Forest Meteorology ukazał się artykuł opisujący wpływ lokalnych warunków klimatycznych na mechanizmy odpowiedzialne za występowanie lat nasiennych u dębów (Quercus spp.) i buka (Fagus sylvatica), którego współautorem jest Jakub Szymkowiak. Zapraszamy do lektury!

© Jakub Szymkowiak

Więcej informacji:

Bogdziewicz M., Szymkowiak J., Fernández-Martinez M., Peñuelas J., Espelta J.M. 2019. The effects of local climate on the correlation between weather and seed production differ in two species with contrasting masting habit. Agricultural and Forest Meteorology, 268: 109-115, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.01.016

W naszej najnowszej pracy, opublikowanej w Bird Conservation International, podsumowujemy wyniki oceny wielkość populacji błotniaka łąkowego w Polsce. Dzięki wykorzystaniu danych gromadzonych w ramach projektów tzw. „nauki obywatelskiej” (citizen science), zaprojektowaliśmy metodykę prowadzenia regularnych ocen liczebności uwzględniającą niepełną wykrywalność i zmienność przestrzenną zagęszczenia. Liczebność polskiej populacji błotniaka łąkowego została oszacowana na ok. 3400 par lęgowych, co stanowi 20% populacji występującej na terenie całej Unii Europejskiej.

Publikacja wchodzi w skład doktoratu Natalii. Gratulacje!

Więcej informacji:

Królikowska N., Krupiński D., Kuczyński L. 2018. Combining data from multiple sources to design a raptor census – the first national survey of the Montagu’s Harrier Circus pygargus in Poland. Bird Conservation International, 28(3): 350-362.

https://doi.org/10.1017/S0959270917000235

http://pygargus.pl/badania

W Experimental and Applied Acarology ukazał się nasz artykuł dotyczący zróżnicowania genetycznego w obrębie kompleksu gatunków roślinożernych roztoczy należących do rodzaju Abacarus. Wyniki analiz molekularnych wykazały, że w obrębie tego kompleksu występować może co najmniej kilka nowych gatunków czekających na formalny opis. W publikacji został opisany jeden z nich: Abacarus plumiger zasiedlający stokłosę bezostną.

Więcej informacji: Laska A., Majer A., Szydło W., Karpicka-Ignatowska K., Hornyák M., Labrzycka A., Skoracka A. 2018. Cryptic diversity within grass-associated Abacarus species complex (Acariformes: Eriophyidae), with the description of a new species, Abacarus plumiger n. sp. Experimental and Applied Acarology, 1-28. doi.org/10.1007/s10493-018-0291-6

W BMC Evolutionary Biology ukazał się nasz artykuł na temat struktury genetycznej w obrębie kompleksu gatunków roślinożernego roztocza Aceria tosichella.

Roztocze należące do kompleksu Aceria tosichella (grupy blisko spokrewnionych gatunków kryptycznych; ang. wheat curl mite – WCM) zasiedlają trawy i stanowią jedno z największych zagrożeń dla upraw pszenicy na świecie. Wykazaliśmy nieodkryte dotąd, ogromne zróżnicowanie genetyczne w obrębie WCM. Okazało się, że dywergencja poszczególnych linii genetycznych nie jest związana z ekspansją człowieka i rozwojem rolnictwa, lecz nastąpiła najprawdopodobniej w środkowym Miocenie, kiedy to miała miejsce radiacja traw C4. Pokazaliśmy również, że poszerzanie zakresów żywicieli przez niektóre linie genetyczne nastąpiło w Pliocenie, czyli w okresie globalnej ekspansji traw. Struktura genetyczna i historia ewolucyjna kompleksu gatunków WCM wskazują na ogromny potencjał kolonizacyjny tej grupy.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Portugalii (University of Lisbon) i Australii (University of Deakin).

Więcej informacji:

Skoracka A., Lopes L. F., Alves M. J., Miller A., Lewandowski M., Szydło W., Majer A., Różańska E. i Kuczyński L. 2018. Genetics of lineage diversification and the evolution of host usage in the economically important wheat curl mite, Aceria tosichella Keifer, 1969. BMC Evolutionary Biology 18: 122, doi.org/10.1186/s12862-018-1234-x