Wpływ lat nasiennych na dynamikę populacji ptaków

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak, Michał Bogdziewicz

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński

Opis: Lata nasienne (tj. zsynchronizowana, masowa produkcja nasion) mają istotne konsekwencje dla zespołów zwierząt ekosystemów leśnych, wpływając np. na dynamikę populacji, interakcje drapieżnik-ofiara i sieci troficzne. W ramach tego projektu badamy, w jaki sposób cechy gatunkowe oraz historii życia wpływają na odpowiedź ptaków na lata nasienne.

Więcej informacjijakubszymkowiak.wordpress.com

Wybrane publikacje:

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Avoiding predators in a fluctuating environment: responses of the wood warbler to pulsed resources. Behavioral Ecology, 26: 601-608, DOI: 10.1093/beheco/aru237