Wpływ lat nasiennych na drapieżnictwo gniazdowe u ptaków

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

WykonawcyMichał Bogdziewicz

Opis: Lata nasienne wywołują kaskadę efektów ekologicznych, która przenika ekosystem leśny. W latach z wysoką produkcją nasion konsumenci żywiący się nimi (np. gryzonie) przestają być limitowani dostępnością zasobów, a liczebność ich populacji gwałtowanie wzrasta w kolejnym sezonie. Jednakże, lata nasienne wpływają nie tylko na konsumentów nasion, ale również na wiele gatunków drapieżników, które odpowiadają (funkcjonalne i numerycznie) na wzrost liczebności populacji gryzoni. Obydwa te zjawiska mogą mieć istotne konsekwencje dla ptaków, prowadząc do czasowego wzrostu ryzyka straty lęgu na skutek drapieżnictwa. W tym projekcie badamy, w jaki sposób lata nasienne (1) wpływają na drapieżnictwo gniazdowe u ptaków gniazdujących na dnie lasu oraz (2) modyfikują rolę gryzoni jako drapieżników gniazd ptaków śpiewających.

Więcej informacjijakubszymkowiak.wordpress.com