Modelowanie nisz ekologicznych i naukowe podstawy ochrony przyrody

Projekty

Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności

Kierownik projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Mariusz Lewandowski, Wiktoria Szydło

Okres realizacji: 2012-2016

Więcej informacji: strona projektu

Czynniki determinujące liczebność i rozmieszczenie błotniaka łąkowego w Polsce

Kierownik projektu: Natalia Królikowska

Wykonawcy: Dominik Krupiński, Lechosław Kuczyński

Okres realizacji: 2015-2018

Więcej informacji: strona projektu

Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (POIS.05.01.00-00-381/12) i Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Kierownik projektu: Dominik Krupiński (Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”)

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Natalia Królikowska

Okres realizacji: 2013-2015

Więcej informacji: strona projektu

Wielkopolski Atlas Ornitologiczny

Okres realizacji: 2005-2010

Więcej informacji: strona projektu