Strategie wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej i niesocjalnej przy wyborze miejsc lęgowych

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Robert L. Thomson

Opis: W tym projekcie zajmujemy się strategiami wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej i niesocjalnej w procesie wyboru miejsc lęgowych, jako główny gatunek modelowy wykorzystując świstunkę leśną (Phylloscopus sibilatrix). Aktualnie nasze badania koncentrują na: (1) interakcjach między strukturą siedliska i informacją socjalną, (2) mechanizmach minimalizowania presji drapieżniczej w zmieniającym się środowisku, (3) wpływie procesów osobniczych (decyzji o osiedleniu) na dynamikę populacji.

Więcej informacji: jakubszymkowiak.wordpress.com