Informacja socjalna i niesocjalna w procesie wybiórczości środowiskowej ptaków

Ptaki żyją w środowisku, które pod względem czynników abiotycznych, biotycznych oraz socjalnych jest niezwykle zróżnicowane w czasie i przestrzeni. W heterogenicznym środowisku, kluczową cechą adaptatywnego procesu osiedlania jest zdobywanie i wykorzystywanie informacji, co pozwala osobnikom porównywać potencjalne miejsca lęgowe i wybierać te o możliwie najlepszej jakości. W naszych badaniach zajmujemy się strategiami wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej i niesocjalnej w procesie wyboru miejsc lęgowych, jako główny gatunek modelowy wykorzystując świstunkę leśną (Phylloscopus sibilatrix).

Projekty

Strategie wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej i niesocjalnej przy wyborze miejsc lęgowych

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Robert L. Thomson

Okres realizacji: 2016 – dziś

Więcej informacji: strona projektu

Behawioralne mechanizmy wybiórczości środowiskowej drobnych ptaków śpiewających na przykładzie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (grant PRELUDIUM nr NCN 2012/07/N/NZ8/00129)

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Robert L. Thomson

Okres realizacji: 2013-2016

Więcej informacji: strona projektu

Wybrane publikacje

Szymkowiak J., Thomson R.L., Kuczyński L. 2017. Interspecific social information use in habitat selection decisions among migrant songbirds. Behavioral Ecology, 28: 767-775, DOI: 10.1093/beheco/arx029

Szymkowiak J., Thomson R.L., Kuczyński L. 2016. Wood warblers copy settlement decisions of poor quality conspecifics: support for the tradeoff between the benefit of social information use and competition avoidance. Oikos, 125: 1561-1569, DOI: 10.1111/oik.03052

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Avoiding predators in a fluctuating environment: responses of the wood warbler to pulsed resources. Behavioral Ecology, 26: 601-608, DOI: 10.1093/beheco/aru237

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Predation-related costs and benefits of conspecific attraction in songbirds – an agent-based approach. PLoS ONE, 10: e0119132, DOI: 10.1371/journal.pone.0119132

Szymkowiak J. 2013. Facing uncertainty: how small songbirds acquire and use social information in habitat selection process? Springer Science Reviews, 1: 115-131, DOI: 10.1007/s40362-013-0012-9