Strategie dyspersyjne szpecieli różniących się specyficznością żywicielską

Kierownik projektu: Agnieszka Kiedrowicz

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Opis: Celem projektu jest poznanie strategii dyspersyjnych szpecieli wykazujących różny stopień specjalizacji żywicielskiej oraz ocena efektywności ich dyspersji z różnymi czynnikami, takimi jak wiatr i wektory. Obiektem badawczym są szpeciele należące do kompleksów gatunków Aceria tosichella (wheat curl mite, WCM), oraz Abacarus hystrix (cereal rust mite, CRM).