Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae

Kierownik projektu: Agnieszka Majer

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Opis: Celem rozprawy jest poznanie mechanizmów dyspersji dwóch gatunków szpecieli:
Aceria tosichella (wheat curl mite, WCM) oraz Abacarus hystrix (cereal rust mite, CRM). Szczegółowe cele rozprawy doktorskiej to: i) ocena skłonności szpecieli do dyspersji w obecności czynników dyspersyjnych; ii) ocena efektywności dyspersji szpecieli z wykorzystaniem różnych czynników dyspersyjnych; iii) ocena wpływu stopnia pokrewieństwa na efektywność dyspersji szpecieli z wiatrem.