Ewolucja cech fenotypowych związanych z dyspersją u roślinożernych roztoczy

Kierownik projektu: Alicja Laska

Opiekun naukowy: Anna Skoracka

Opis: Celem projektu jest zbadanie zależności między cechami morfologicznymi a skutecznością dyspersji szpecieli, które wykorzystują prądy powietrza do przemieszczania się między roślinami żywicielskimi. Spodziewanym efektem badań jest odpowiedź na pytanie jakie cechy morfologiczne mają znaczenie przystosowawcze w dyspersji badanych gatunków oraz w jaki sposób dyspersja z wiatrem wpływa na ekspresję cech morfologicznych.