Tematy badawcze realizowane aktualnie w Pracowni Ekologii Populacyjnej