Entries by lechu

W jaki sposób ptaki unikają konkurencji?

Nasz najnowszy artykuł opublikowany w Journal of Animal Ecology pokazuje mechanizmy unikania konkurencji u dwóch bliźniaczych gatunków słowików. Korzystając z możliwości, jakie daje analiza danych gromadzonych dzięki realizacji Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) zbadaliśmy preferencje siedliskowe słowika rdzawego (Luscinia megarhynchos) i słowika szarego (Luscinia luscinia) w obszarach syntopii, allotopii i allopatrii. Wyniki badań wskazują, że […]

Kolejne stypendium dla Agnieszki!

Agnieszka Majer otrzymała kolejne stypednium. Została laureatką stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Jest to prestiżowe stypednium przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. http://fuam.pl/pl/stypendia-wreczono-stypendia-dr-jana-kulczyka-ktore-wyplaca-fundacja-uam/

Stypendium dla Agnieszki!

Agnieszka Majer otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Gratulujemy! O badaniach prowadzonych przez Agnieszkę można przeczytać na stronie kierowanego przez nią projektu: Mechanizmy dyspersji

Nowa praca o zachowaniach roślinożernych roztoczy w obecności czynników dyspersyjnych

Nasz najnowszy artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports ukazał się właśnie online! Wykazaliśmy w nim, że głównym czynnikiem ekologicznym wpływającym na skłonność do dyspersji u dwóch gatunków szpecieli żyjących na zbożach (Aceria tosichella, wheat curl mite, WCM oraz Abacarus hystrix, cereal rust mite, CRM) jest wiatr. Wskazuje to na możliwość rozprzestrzeniania się tych roztoczy […]

Stypendium FNP dla Jakuba Szymkowiaka!

Jakub Szymkowiak został laureatem stypendium START przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest to wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy – choć dopiero rozpoczynają karierę naukową – mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Gratulacje! http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2017-przyznane/   ## LK