Entries by lechu

Nowe publikacje o roztoczach przenoszących wirusy roślinne

W Molecular Plant Pathology i Frontiers in Plant Science ukazały się artykuły przeglądowe stanowiące uaktualnienie wiedzy na temat relacji pomiędzy roztoczem Aceria tosichella, jego głównym żywicielem jakim jest pszenica oraz wirusami zbóż jakie ten roztocz przenosi. Roztocz Aceria tosichella (ang. wheat curl mite, WCM) w interakcji z wirusem WSMV jest przyczyną olbrzymich strat w uprawach […]

Grant NCN Etiuda dla Agnieszki

Agnieszka Majer otrzymała grant Etiuda na stypendium doktorskie w ramach badania mechanizmów dyspersji u roślinożernych roztoczy oraz na 3-miesięczny staż na Uniwersytecie w Lizbonie. Gratulacje!

Dywergencja u słowików

W najnowszym numerze Journal of Evolutionary Biology ukazał się nasz artykuł na temat dywergencji u dwóch współwystępujących gatunków słowików: rdzawego (Luscinia megarhynchos) i szarego (Luscinia luscinia). Zgodnie z wynikami naszych wcześniejszych badań (https://doi.org/10.1111/1365-2656.12808) okazało się, że oba gatunki różnią się wybiórczością środowiskową również w skali lokalnej. Różnice te były jednak widoczne wyłącznie w allotopii, ale […]

Grant NCN Preludium dla Ali

Alicja Laska otrzymała grant Preludium na badania dotyczące kompromisów ewolucyjnych w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella! Gratulacje!   Streszczenie projektu

W jaki sposób ptaki unikają konkurencji?

Nasz najnowszy artykuł opublikowany w Journal of Animal Ecology pokazuje mechanizmy unikania konkurencji u dwóch bliźniaczych gatunków słowików. Korzystając z możliwości, jakie daje analiza danych gromadzonych dzięki realizacji Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) zbadaliśmy preferencje siedliskowe słowika rdzawego (Luscinia megarhynchos) i słowika szarego (Luscinia luscinia) w obszarach syntopii, allotopii i allopatrii. Wyniki badań wskazują, że […]

Kolejne stypendium dla Agnieszki!

Agnieszka Majer otrzymała kolejne stypednium. Została laureatką stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Jest to prestiżowe stypednium przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. http://fuam.pl/pl/stypendia-wreczono-stypendia-dr-jana-kulczyka-ktore-wyplaca-fundacja-uam/

Stypendium dla Agnieszki!

Agnieszka Majer otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Gratulujemy! O badaniach prowadzonych przez Agnieszkę można przeczytać na stronie kierowanego przez nią projektu: Mechanizmy dyspersji

Nowa praca o zachowaniach roślinożernych roztoczy w obecności czynników dyspersyjnych

Nasz najnowszy artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports ukazał się właśnie online! Wykazaliśmy w nim, że głównym czynnikiem ekologicznym wpływającym na skłonność do dyspersji u dwóch gatunków szpecieli żyjących na zbożach (Aceria tosichella, wheat curl mite, WCM oraz Abacarus hystrix, cereal rust mite, CRM) jest wiatr. Wskazuje to na możliwość rozprzestrzeniania się tych roztoczy […]