Wprowadzone przez

Intensyfikacja rolnictwa w Europie główną przyczyną spadku liczebności ptaków

Publikacja, która ukazała się właśnie na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) to efekt współpracy naukowców z 28 krajów. Przeanalizowali oni wskaźniki liczebności 170 gatunków ptaków, monitorowanych konsekwentnie przez 37 lat na ponad 20 tysiącach powierzchni badawczych. Autorzy publikacji powiązali ptasie wskaźniki z dostępnymi publicznie danymi o środowisku, pochodzącymi m.in. z Eurostatu, […]

Nowa publikacja: ogromna różnorodność roztoczy w gniazdach świstunki

W naszym najnowszym artykule pokazujemy, że gniazda świstunki leśnej są istotnym siedliskiem dla wielu gatunków glebowych roztoczy. Te efemeryczne, jedno-sezonowe siedliska mogą pełnić ważną rolę w dyspersji roztoczy. Alicja Laska, Ewa Puchalska, Martyna Mikołajczyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, Andrzej Kaźmierski, Wojciech Niedbała, Jerzy Błoszyk, Ziemowit Olszanowski, Jakub Szymkowiak, Natalia Hałas, Lechosław Kuczyński & Anna Skoracka. Mites […]

Nowa publikacja: Analiza zależności pomiędzy dyspersją a strategią pokarmową u roztoczy

W naszym najnowszym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dyspersja u roztoczy zależy od ich strategii pokarmowej. Alicja Laska, Brian G Rector, Anna Przychodzka, Agnieszka Majer, Kamila Zalewska, Lechosław Kuczynski, Anna Skoracka, Do mites eat and run? A systematic review of feeding and dispersal strategies, Zoological Journal of the Linnean Society, 2023; zlac094, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac094 Badania były […]

Nowa publikacja: różnorodność gatunkowa ptaków w zadrzewieniach śródpolnych

Na podstawie danych zebranych w 82 zadrzewieniach śródpolnych środkowych Czech wykazaliśmy, że poza czynnikami krajobrazowymi (jak powierzchnia zadrzewień, ich kształt, czy stopień izolacji), lokalna charakterystyka mikrosiedlisk ma duży wpływ na różnorodność gatunkową ptaków. Różnorodność ptaków leśnych jest wyższa w zadrzewieniach starszych, z wyższą i bardziej urozmaiconą roślinnością, natomiast spada wraz ze wzrostem udziału obcego gatunku: […]

Nowa publikacja: Wpływ zmienności środowiska na szerokość niszy ekologicznej

W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zmienność środowiska wpływa na szerokość niszy ekologicznej roztocza, którego głównym pokarmem jest pszenica.   Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów NCN: 2016/21/B/NZ8/00786 i 2017/27/N/NZ8/00305. Skoracka A., Laska A., Radwan J., Konczal. M., Lewandowski M., Puchalska E., Karpicka-Ignatowska K., Przychodzka A., Raubic J., Kuczyński L. 2022. Effective […]

Nowa publikacja: Mechanizmy dyspersji u roślinożernych roztoczy

W artykule wyjaśniamy, jakie mechanizmy decydują o efektywnej kolonizacji roślin żywicielskich przez pasożytnicze roztocze. Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje! Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305 oraz grantu Dziekana Biologii nr GDWB-07/2018. Laska, A., Przychodzka, A., Puchalska, E., Lewandowski, M., Karpicka-Ignatowska, K. & Skoracka A. Mechanisms of dispersal […]

Nowa publikacja: Strategie rozprzestrzeniania się szpecieli zasiedlających zboża

W naszej nowej publikacji opisujemy strategię rozprzestrzeniania się roślinożernych roztoczy (szpecieli) występujących na pszenicy. Praca jest częścią doktoratu Agnieszki Majer. Gratulacje!   Majer, A., Laska, A., Hein, G., Kuczyński L., Skoracka A. 2021. Hitchhiking or hang gliding? Dispersal strategies of two cereal-feeding eriophyoid mite species. Exp Appl Acarol. https://doi.org/10.1007/s10493-021-00661-z

Nowa publikacja: opis dwóch nowych izolatów wirusa smugowatej mozaiki pszenicy

W nowej publikacji, opublikowanej w Plant Protection Science przez interdyscyplinarny zespół z Pracowni Ekologii Populacji UAM i Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, opisane są dwa nowe dla wiedzy izolaty wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (WSMV), wraz z ich charakterystyką molekularną i informacją o ich transmisyjności. Wirus WSMV jest przenoszony przez wektory, którymi są roztocze Aceria tosichella, […]

Nowa publikacja: ewolucyjne przystosowania dafnii do wzrastających temperatur

Nowa publikacja, której współautorem jest Lechosław Kuczyński z naszego zespołu, ukazała się w Limnology and Oceanography. Autorzy wykorzystali unikalny ekosystem, jakim jest ciąg podgrzewanych od ponad 60 lat jezior konińskich, do zbadania ewolucyjnych konsekwencji zmian klimatycznych. Okazało się, że dafnie z podgrzanych jezior ewoluowały w kierunku większych rozmiarów ciała, co wydaje się być sprzeczne z […]

Nowa publikacja o hodowaniu niesporczaków

Ukazał się nowy artykuł dotyczący metodyki hodowli niesporczaków, podsumowujący dotychczas stosowane metody i opisujący łatwe do odtworzenia protokoły hodowli, mające zastosowanie w badaniach taksonomicznych i eksperymentalnych. Publikacja jest autorstwa multidyscyplinarnego zespołu autorów, pod kierownictwem Mileny Roszkowskiej i Łukasza Kaczmarka z Zakładu Bioenergetyki i Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM, a jednym z współautorów jest Wiktoria […]