Artykuł Szymkowiak et al. otrzymał „Editor’s Choice” w czasopiśmie Oikos!

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa Jakuba Szymkowiaka, Lechosława Kuczyńskiego (Pracownia Ekologii Populacyjnej) oraz Roberta L. Thomsona (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA & Department of Biology, University of Turku, Finlandia) zostanie opublikowany w listopadowym numerze czasopisma Oikos jako „Editor’s Choice”!

W pracy wykazano, że przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu, świstunki leśne (Phylloscopus sibilatrix) selektywnie wykorzystują wewnątrzgatunkową informację socjalną, biorąc pod uwagę jakość obserwowanych osobników. Świstunki jako źródło informacji preferowały osobniki słabej jakości oraz unikały osiedlania się w pobliżu osobników dobrej jakości. Obserwowany wzorzec podejmowania decyzji najprawdopodobniej wynikał z kompromisu między zyskami korzystania z informacji socjalnej, a kosztami konkurencji. Ponadto, w pracy wykazano, że wykorzystywanie wewnątrzgatunkowej informacji socjalnej przy wyborze miejsc lęgowych może mieć charakter zarówno interakcji pozytywnej („wewnątrzgatunkowe przyciąganie”, ang. conspecific attraction), jak i negatywnej („wewnątrzgatunkowe unikanie”, ang. conspecific avoidance).

Praca jest dostępna pod adresem: http://doi.org/10.1111/oik.03052

 

##JSz

sibilatrix

Świstunka leśna. Autor zdjęcia: Veljo Runnel (licencja CC BY-NC 2.0)

Szymkowiak et al. paper received Editor’s Choice in Oikos journal!

We are happy to inform, that recent paper authored by Jakub Szymkowiak, Lechosław Kuczyński (both from Population Ecology Lab), and Robert L. Thomson (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, South Africa & Department of Biology, University of Turku, Finland) will be published in the November issue of Oikos journal as Editor’s Choice!

The study shows that wood warblers (Phylloscopus sibilatrix) selectively use intraspecific social information for breeding-site selection, by copying settlement decisions of poor quality conspecifics, but avoid settling near good quality individuals, likely because of their high competitive abilities. The observed decision-making pattern supports the predicted, yet not experimentally tested, negative effect of intraspecific competition on benefit of social information. The study highlights also that the use of social cues in settlement decisions may be both positively and negatively biased.

You can find the paper here: http://doi.org/10.1111/oik.03052

 

##JSz

sibilatrix

The wood warbler. Photo by Veljo Runnel (CC BY-NC 2.0 license)