Nowa praca o zachowaniach roślinożernych roztoczy w obecności czynników dyspersyjnych

Nasz najnowszy artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports ukazał się właśnie online!

Wykazaliśmy w nim, że głównym czynnikiem ekologicznym wpływającym na skłonność do dyspersji u dwóch gatunków szpecieli żyjących na zbożach (Aceria tosichella, wheat curl mite, WCM oraz Abacarus hystrix, cereal rust mite, CRM) jest wiatr. Wskazuje to na możliwość rozprzestrzeniania się tych roztoczy na duże odległości i kolonizowania nowych terenów w szybkim tempie. Niewielka proporcja osobników WCM przyjmujących pozycję dyspersyjną świadczy o tym, że w populacji tylko niektóre z nich są przystosowane do dyspersji, a większość to formy osiadłe.  WCM wykazywał dużo wyższą aktywność w porównaniu z CRM, co może być związane z jego olbrzymim potencjałem inwazyjnym.

Artykuł jest efektem naszej współpracy z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Albercie (Kanada) oraz Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie.

Pierwszym autorem publikacji jest Agnieszka Kiedrowicz, a praca wchodzi w skład jej pracy doktorskiej. Gratulujemy!

Artykuł można przeczytać tutaj:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-04372-7

## LK

New paper: Behavioural responses to potential dispersal cues in eriophyid mites

Our recent article published in Scientific Reports is available online!

In this study, we investigated behavioral responses of two passively dispersing cereal-feeding eriophyoid mites: wheat curl mite (WCM, Aceria tosichella) and cereal rust mite (CRM, Abacarus hystrix) to potential dispersal cues. We found that wind was the most important cue influencing the mites’ behavior, what may facilitate long-distance dispersal and suggests high invasive potential.  WCM significantly increased its ‘standing erect’ position when exposed to air currents. However, the proportion of potential dispersers was low, what may suggest that there are predisposed dispersers and residents in the population. WCM was generally more active than CRM which may be related to its high invasive potential.

The study was done in cooperation with the Department of Biological Sciences, University of Alberta, Canada and the Department of Applied Entomology, Warsaw University of Life Sciences.

The manuscript is part of Agnieszka Kiedrowicz’s PhD thesis. Congratulations!

The full article available here: https://www.nature.com/articles/s41598-017-04372-7

## LK

Foundation for Polish Science Scholarship for Jakub Szymkowiak!

Jakub Szymkowiak was awarded the “START” scholarship by the Foundation for Polish Science! The scholarship is highly competitive and is dedicated to outstanding young researchers. Congratulations!

## LK

Stypendium FNP dla Jakuba Szymkowiaka!

Jakub Szymkowiak został laureatem stypendium START przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest to wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy – choć dopiero rozpoczynają karierę naukową – mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Gratulacje!

http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2017-przyznane/

 

## LK

Nowa praca o roli międzygatunkowej informacji socjalnej w wybiórczości środowiskowej świstunek

Artykuł opisujący w jaki sposób świstunki leśne (Phylloscopus sibilatrix) wykorzystują międzygatunkową informację socjalną przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu jest już dostępny online! Praca ukazała się w czasopiśmie Behavioral Ecology, a jej autorami są Jakub Szymkowiak (PEP), Robert L. Thomson (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA & Department of Biology, University of Turku, Finlandia) oraz Lechosław Kuczyński (PEP).

W pracy wykazano, że korzystanie z międzygatunkowych wskazówek socjalnych w postaci tzw. strategii „międzygatunkowego przyciągania” (ang. heterospecific attraction) może obejmować interakcje nie tylko między gatunkami osiadłymi i migrującymi, ale również między migrantami różniącymi się fenologią przylotu na tereny lęgowe. Wynik ten sugeruje, że „międzygatunkowe przyciąganie” może zachodzić w dużo szerszym kontekście, niż dotychczas przypuszczano.

Ponadto, wykazaliśmy, że wykorzystywanie międzygatunkowej informacji socjalnej przy wyborze miejsc lęgowych może mieć charakter zarówno interakcji pozytywnej („międzygatunkowe przyciąganie), jak i negatywnej („międzygatunkowe unikanie”, ang. heterospecific avoidance), w zależności od gatunku będącego wskazówką socjalną.

Zapraszamy do lektury! Praca jest dostępna pod adresem: https://doi.org/10.1093/beheco/arx029

 

Świstunka leśna. Autor: Steve Garvie (CC BY-SA 2.0)

##JSz

New paper: Interspecific social information use in wood warblers

Our recent paper on interspecific social information use in wood warblers (Phylloscopus sibilatrix) is now available online!

In a field experiment, we found that wood warblers use social cues from earlier-arriving migrant heterospecifics when deciding where to settle. In one of earlier studies, we also showed that wood warblers use conspecific social cues for settlement decisions. Together, the results of these two experiments suggest that con- and heterospecific attraction as strategies for habitat selection may coexist within a population, which likely results because the latter strategy complements using conspecific cues in the wild.

Importantly, we found that heterospecific attraction is not a phenomenon limited to resident-migrant interactions, but may involve also an information flow from early-arriving migrants to late-arriving species. This suggests that heterospecific attraction as a habitat selection strategy may operate under broader contexts than originally suggested.

In a broader context, results of our studies on the use of con- and heterospecific social cues for settlement decisions in wood warblers suggest an interplay of attraction and avoidance mechanisms, depending on the type of a cue being used. This highlights the importance of both positive and negative effects of social environment on settlement behavior of individuals.

The paper is available here: https://doi.org/10.1093/beheco/arx029

 

The wood warbler. Photo by Steve Garvie (CC BY-SA 2.0)

##JSz

Stypendium dla doktorantki PEP!

Wczoraj pojawiła się lista stypendystów Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich “PhDo” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jedną z dwóch nagrodzonych osób jest Natalia Królikowska!

O programie stypendialnym można poczytać na jego oficjalnej stronie, a o badaniach prowadzonych przez Natalię na stronie kierowanego przez nią projektu.

 

##JSz

Scholarship for Natalia, our PhD student!

Natalia Królikowska is one of the two PhD students awarded the Polish-American Freedom Foundation “PhDo” scholarship!

Here you can find more information about the scholarship program and for more information about the research conducted by Natalia please visit this site.

 

##JSz