Foundation for Polish Science Scholarship for Jakub Szymkowiak!

Jakub Szymkowiak was awarded the “START” scholarship by the Foundation for Polish Science! The scholarship is highly competitive and is dedicated to outstanding young researchers. Congratulations!

## LK

Stypendium FNP dla Jakuba Szymkowiaka!

Jakub Szymkowiak został laureatem stypendium START przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest to wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy – choć dopiero rozpoczynają karierę naukową – mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Gratulacje!

http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2017-przyznane/

 

## LK

Nowa praca o roli międzygatunkowej informacji socjalnej w wybiórczości środowiskowej świstunek

Artykuł opisujący w jaki sposób świstunki leśne (Phylloscopus sibilatrix) wykorzystują międzygatunkową informację socjalną przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu jest już dostępny online! Praca ukazała się w czasopiśmie Behavioral Ecology, a jej autorami są Jakub Szymkowiak (PEP), Robert L. Thomson (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA & Department of Biology, University of Turku, Finlandia) oraz Lechosław Kuczyński (PEP).

W pracy wykazano, że korzystanie z międzygatunkowych wskazówek socjalnych w postaci tzw. strategii „międzygatunkowego przyciągania” (ang. heterospecific attraction) może obejmować interakcje nie tylko między gatunkami osiadłymi i migrującymi, ale również między migrantami różniącymi się fenologią przylotu na tereny lęgowe. Wynik ten sugeruje, że „międzygatunkowe przyciąganie” może zachodzić w dużo szerszym kontekście, niż dotychczas przypuszczano.

Ponadto, wykazaliśmy, że wykorzystywanie międzygatunkowej informacji socjalnej przy wyborze miejsc lęgowych może mieć charakter zarówno interakcji pozytywnej („międzygatunkowe przyciąganie), jak i negatywnej („międzygatunkowe unikanie”, ang. heterospecific avoidance), w zależności od gatunku będącego wskazówką socjalną.

Zapraszamy do lektury! Praca jest dostępna pod adresem: https://doi.org/10.1093/beheco/arx029

 

Świstunka leśna. Autor: Steve Garvie (CC BY-SA 2.0)

##JSz

New paper: Interspecific social information use in wood warblers

Our recent paper on interspecific social information use in wood warblers (Phylloscopus sibilatrix) is now available online!

In a field experiment, we found that wood warblers use social cues from earlier-arriving migrant heterospecifics when deciding where to settle. In one of earlier studies, we also showed that wood warblers use conspecific social cues for settlement decisions. Together, the results of these two experiments suggest that con- and heterospecific attraction as strategies for habitat selection may coexist within a population, which likely results because the latter strategy complements using conspecific cues in the wild.

Importantly, we found that heterospecific attraction is not a phenomenon limited to resident-migrant interactions, but may involve also an information flow from early-arriving migrants to late-arriving species. This suggests that heterospecific attraction as a habitat selection strategy may operate under broader contexts than originally suggested.

In a broader context, results of our studies on the use of con- and heterospecific social cues for settlement decisions in wood warblers suggest an interplay of attraction and avoidance mechanisms, depending on the type of a cue being used. This highlights the importance of both positive and negative effects of social environment on settlement behavior of individuals.

The paper is available here: https://doi.org/10.1093/beheco/arx029

 

The wood warbler. Photo by Steve Garvie (CC BY-SA 2.0)

##JSz

Stypendium dla doktorantki PEP!

Wczoraj pojawiła się lista stypendystów Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich “PhDo” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jedną z dwóch nagrodzonych osób jest Natalia Królikowska!

O programie stypendialnym można poczytać na jego oficjalnej stronie, a o badaniach prowadzonych przez Natalię na stronie kierowanego przez nią projektu.

 

##JSz

Scholarship for Natalia, our PhD student!

Natalia Królikowska is one of the two PhD students awarded the Polish-American Freedom Foundation “PhDo” scholarship!

Here you can find more information about the scholarship program and for more information about the research conducted by Natalia please visit this site.

 

##JSz

Artykuł Szymkowiak et al. otrzymał „Editor’s Choice” w czasopiśmie Oikos!

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa Jakuba Szymkowiaka, Lechosława Kuczyńskiego (Pracownia Ekologii Populacyjnej) oraz Roberta L. Thomsona (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA & Department of Biology, University of Turku, Finlandia) zostanie opublikowany w listopadowym numerze czasopisma Oikos jako „Editor’s Choice”!

W pracy wykazano, że przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu, świstunki leśne (Phylloscopus sibilatrix) selektywnie wykorzystują wewnątrzgatunkową informację socjalną, biorąc pod uwagę jakość obserwowanych osobników. Świstunki jako źródło informacji preferowały osobniki słabej jakości oraz unikały osiedlania się w pobliżu osobników dobrej jakości. Obserwowany wzorzec podejmowania decyzji najprawdopodobniej wynikał z kompromisu między zyskami korzystania z informacji socjalnej, a kosztami konkurencji. Ponadto, w pracy wykazano, że wykorzystywanie wewnątrzgatunkowej informacji socjalnej przy wyborze miejsc lęgowych może mieć charakter zarówno interakcji pozytywnej („wewnątrzgatunkowe przyciąganie”, ang. conspecific attraction), jak i negatywnej („wewnątrzgatunkowe unikanie”, ang. conspecific avoidance).

Praca jest dostępna pod adresem: http://doi.org/10.1111/oik.03052

 

##JSz

sibilatrix

Świstunka leśna. Autor zdjęcia: Veljo Runnel (licencja CC BY-NC 2.0)

Szymkowiak et al. paper received Editor’s Choice in Oikos journal!

We are happy to inform, that recent paper authored by Jakub Szymkowiak, Lechosław Kuczyński (both from Population Ecology Lab), and Robert L. Thomson (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, South Africa & Department of Biology, University of Turku, Finland) will be published in the November issue of Oikos journal as Editor’s Choice!

The study shows that wood warblers (Phylloscopus sibilatrix) selectively use intraspecific social information for breeding-site selection, by copying settlement decisions of poor quality conspecifics, but avoid settling near good quality individuals, likely because of their high competitive abilities. The observed decision-making pattern supports the predicted, yet not experimentally tested, negative effect of intraspecific competition on benefit of social information. The study highlights also that the use of social cues in settlement decisions may be both positively and negatively biased.

You can find the paper here: http://doi.org/10.1111/oik.03052

 

##JSz

sibilatrix

The wood warbler. Photo by Veljo Runnel (CC BY-NC 2.0 license)